25% van aangegeven zaken huiselijk geweld niet vervolgd

Vooropgesteld: het aangeven van huiselijk geweld is al een crime op zich. Vrouwen melden zich zelf niet vaak vanwege schaamte en ook de omgeving lijkt niet altijd melding te maken van geweld tegen vrouwen.
In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen die te maken hebben met huiselijk geweld; het merendeel is vrouw. Bij 820.000 is dit structureel. In 2019 zijn ongeveer 23.000 daders vervolgd.
Van de gevallen die wel gemeld worden bij de politie wordt slechts 25% van de dader ook daadwerkelijk vervolgd.
Hoe kan dat?

Beleidssepot – vervolging onwenselijk

Een duur woord maar het betekent dat een melding van huiselijk geweld niet zal worden behandeld door de politie.
Het kan wél betekenen dat vervolging succesvol kan zijn, maar dat vervolging in het kader van algemeen belang onwenselijk is.
Wij vragen ons af wat dan het algemeen belang is? En waarom niet vervolgen als het wel succesvol wordt geacht?

Algemene en bijzondere voorwaarden

Dat heeft te maken met algemene en bijzondere voorwaarden.
Bij een voorwaardelijk sepot geldt dat de dader geen strafbare feiten mag begaan binnen een bepaalde periode. Deze wordt vaak opgelegd bij minder ernstige zaken. Maar wanneer kun je spreken van ernstige en minder ernstige zaken?  De impact bij slachtoffers is toch altijd groot en amper te meten?
Stel de dader heeft zijn vrouw mishandeld en de vrouw doet aangifte.
De dader wordt niet vervolgd.

Bij bijzondere voorwaarden zou de man bijvoorbeeld eeen huis- of contactverbod opgelegd kunnen krijgen of wordt verplicht mee te doen met een agressietraining.
Vooralsnog wordt de dader niet vervolgd.

Waarom?

En waarom handelt justitie het op deze manier af? Omdat zij van mening zijn dat zwaardere straffen niet als beste oplossing uit de bus komen.
Men zet liever in op daderhulp.
In een aantal gevallen bezoekt de reclassering de dader om vast te stellen wat de kans op recidive is en welke vorm van hulp noodzakelijk is.
Maar in veel gevallen komt de reclassering niet eens aan de deur (70%).

Reclassering versus OM

Ook is er soms geen overeenstemming met het OM en de reclassering. De reclasering adviseerde in 25% van de gevallen een werkstraf of voorwaardelijke gevangenisstraf terwijl het OM de zaak besloot te seponeren.

Onze conclusie

Natuurlijk staat het rapport van het WODC vol met conclusies maar deze vonden wij wel de meeste belangrijke.
Als je nu weet dat er op deze manier wordt omgegaan met een melding huiseljijk geweld, is het dan raar om te denken dat veel vrouwen geen aangifte doen?
En hoe serieus wordt huiselijk geweld dan genomen? Of het gevoel van veiligheid bij slachtoffers?

Dient dit niet eens nader onder de loep te worden genomen? Moet niet iedere dader van huiselijk geweld worden vervolgd?