Nationaal Actieplan voor diversiteit en inclusie wetenschappelijk onderwijs

 

Minister van Engelshoven komt met aangescherpte ambities om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren in het wetenschappelijk onderwijs.
Er dienen vervolgstappen te worden gezet op dit gebied. 
Zo wordt het streefcijfer voor het aantal vrouwelijke hoogleraren aangepast en komt er een advies van de KNAW over preventie van ongewenst gedrag in het onderwijs.
Er is meer dan € 12 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van meer onderzoekers met een niet-westerese achtergrond en vluchtelingen.

 

De vijf ambities voor 2025

  • Diversiteit en inclusie beter verankeren
  • Betere en bredere monitoring van diversiteit in het onderwijs en onderzoek, inclusief sociale veiligheid en inclusie.
  • Een beloningssysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken.
  • Diversiteitsplannen van instellingen bundelen en ondersteunen
  • Een nationaal kenniscentrum voor diversiteit en inclusie oprichten

Samenwerkende partijen

Partijen die gaan samenwerken zijn:

NWO ( Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
LNVH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren)
ECHO (Expertise Centrum Diversiteit )
LANDO (Landelijk Overleg Diversity Officers)
PNN (Promovendi Netwerk Nederland)
PostDocNL

Meer lezen kan hier