Activiteiten 8 maart 2022

We leven in onzekere tijden maar 2021 heeft iedereen laten zien flexibel en creatief te kunnen zijn met het organiseren van Internationale Vrouwendag.
Op 8 maart wordt er wereldwijd stil gestaand bij de verworven rechten van vrouwen en emancipatie. Want het gaat nog lang niet overal goed.
Ook al zien wij de verschillen hier en daar wat kleiner worden er zijn nog steeds verschillen in bijvoorbeeld gelijke beloning, ouderschapsverlof, politiek en veiligheid.

Organiseer een activiteit in 2022

Het zijn lastige tijden. We zitten midden in een pandemie maar iedereen heeft in 2021 laten zien dat het lukt om op een creatieve manier aandacht te geven aan 8 maart.
Bovendien is gebleken dat bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling toenemen en de ongelijkwaardige positie van meisjes en vrouwen weer om het hoekje schuilen.
Het is dan ook belangrijk dat jullie ook dit jaar aandacht geven aan het organiseren van Internationale Vrouwendag.
Jullie kennis en kunde is juist in deze tijden onmisbaar, dus wij roepen organisaties op om een activiteit te organiseren.

Heb je al een activiteit, ben je van plan een activiteit te organiseren?

Laat het ons weten want plaatsing van vooraankondigingen en activiteiten op en rond 8 maart is altijd gratis!
Op deze manier bereik je bovendien een groot publiek.
Het thema van dit jaar is v/m Solidariteit. De Kracht van verandering.
Dit jaar willen wij inzetten op de rol van mannen binnen het hele emancipatieproces want zonder mannen kunnen wij niet emanciperen.
Dat betekent ook dat er voor mannen meer mogelijk gemaakt zal moeten gaan worden. Een goed ouderschapsverlof of meer parttime banen bijvoorbeeld.

Werkgevers in bepaalde branches moeten nadenken over de rol van mannen binnen het gezin. Ze dienen meer mogelijkheden te krijgen om te ‘mantelzorgen’.
Daarnaast kunnen bedrijven een vrouwvriendelijk personeelsbeleid ontwikkelen. Gemeenten dienen in te zetten op meer vrouwen in de politiek.
Wat betreft geweld tegen vrouwen zou er gefocust moeten worden op de dader die het geweld veroorzaakt. Het zijn slechts enkele voorbeelden maar kunnen wellicht inspiratie zijn voor jou als organisator

Kom maar door!

Je kunt je activiteiten doorgeven aan info@internationale-vrouwendag.nl
Stuur je programma of vooraankondiging door en stuur er vooral beeldmateriaal bij!
Uiteraard kun je ook gebruik maken van het formulier op deze website.