In het Museum Arnhem  zijn kunstwerken te zien van twaalf kunstenaressen die gaan over de positie van vrouwen nu en in het verleden.