Alles begint met een veilige (thuis)situatie

Op 8 maart wordt in veel landen in de wereld Internationale Vrouwendag gevierd. Een dag waarop de verbetering van vrouwenrechten vol in de schijnwerper staat. De laatste jaren zijn gelijke behandeling en, meer specifiek, geweld tegen en misbruik van vrouwen en meisjes de belangrijke thema’s. In Peru, waar afgelopen jaar alleen al 464 geweldsdelicten tegen minderjarigen zijn gerapporteerd bij het Centro de Emergencia Mujer*, geen overbodige luxe. Er valt er op dit terrein nog weinig te vieren.

Stichting HoPe Nederland begint daarom op deze dag een inzamelingsactie om haar programma Seksuele Educatie als onderdeel van de lopende onderwijsprogramma’s in de regio Cusco (Peru) te kunnen bekostigen. Dat programma gaat omstreeks deze tijd, het begin van het Peruaanse schooljaar, van start.

Aandacht …. dat wel.

Thema’s als femicide, seksueel misbruik van kinderen en verkrachting hebben de aandacht in de Peruaanse maatschappij. Men ervaart zelf dagelijks wat de ontwrichtende gevolgen (sociaal, maatschappelijk en economisch) van dit geweld en misbruik zijn: tienerzwangerschappen, schooluitval en vervolgens geen kans op een zelfstandig leven. Hoe zeer dit onderwerp leeft, bleek al tijdens de Miss Peru verkiezingen van 2017. 

 

HoPe gaat over tot actie!


Aandacht is niet genoeg. Er is dringend behoefte aan actie, gericht op verandering van de nijpende situatie. HoPe werkt al sinds 1991 in de regio Cusco (Peru). Het grootste gedeelte van het gebied ligt in het achtergestelde hoogland van de Andes. Het merendeel van de lokale bevolking leeft onder de armoedegrens. In de loop der jaren zijn de werkzaamheden verschoven van infrastructurele projecten naar het bouwen en inrichten van scholen. Echter, duurzame verandering wordt alleen bereikt door goed onderwijs. Vandaar dat HoPe zich in de loop der jaren heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s. Sinds 2009 zijn diverse programma’s ingevoerd.

 

In het dagelijks werk komen de medewerkers steeds vaker in contact met onveilige (thuis)situaties. Dit was de aanleiding voor het opzetten van een nieuw project Seksuele Educatie. Vorig jaar is er gestudeerd over het hoe en wat. Dit jaar worden de eerste stappen gezet en wordt het ingevoerd in de lopende onderwijsprogramma’s. Belangrijkste doelen van dit programma zijn:

  • het verminderen van vroegtijdige schooluitval van meisjes door zwangerschap
  • het verminderen van het aantal gevallen van seksueel geweld tegen kinderen en adolescenten.

 

HoPe werkt op een aantal vlakken samen met het Ministerie van Onderwijs in Peru. Dat de aandacht voor de positie en rechten van vrouwen en meisjes zo in de belangstelling staat, dat ook van de kant van de overheid stappen gezet gaan worden, is hoopgevend. Echter, gespecialiseerde en daarmee financiële steun blijft noodzakelijk. Wij stellen het team van HoPe graag in de gelegenheid om dit project uit te voeren. Het totaalbedrag dat hiervoor nog nodig is, bedraagt €48.000,-

 

Onderwijs biedt de beste kans op het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Bijkomend effect is dat wat geleerd wordt, ook afstraalt op de omgeving. Daarom is het zo belangrijk dat dit project van van start kan gaan. Verklaar jezelf solidair met de kinderen en vrouwen van Cusco en omstreken en kijk op onze website hoe je kunt bijdragen: http://www.stichtinghope.org/

 

Marga Bokdam

Bestuurslid Stichting HoPe Nederland

Nijmegen 6 maart 2020