Ontstaan van het platform Internationale Vrouwendag

Zo rond 8 maart krijg ik altijd veel telefoontjes en mailtjes van mediabedrijven die met mij een interview willen doen over 8 maart, Internationale Vrouwendag.
Een vraag die altijd terug komt is waarom ik dit platform in 2011 gestart ben.

Vrouwendag.nl, de site voor alles over emancipatie en Internationale Vrouwendag stopt

Er was voor mijn tijd, al een website die alle activiteiten rondom 8 maart publiceerde. Daarnaast publiceerden zij van alles met betrekking tot emancipatie.
Deze website was onderdeel van  Stichting Emancipatie Online.

In 1999 begon de Joke Smit Stichting met het publiceren van artikelen en informatie met betrekking tot feminisme en emancipatie. 
Hier vloeide vervolgens de site emancipatie.nl uit voort in het jaar 2000.
De site groeide uit tot één van de belangrijkste informatiebronnen van de Nederlandse emancipatie.
In 2001 droeg Joke Smit deze sites over aan de stichting emancipatie online die vervolgens ook de site www.vrouwendag.nl lanceerde

 

2011 was het einde van de site…

Vanwege een tekort aan vrijwilligers én het vele werk is besloten om de site vanaf 2011 uit de lucht te halen.
Waarschijnlijk speelden financiën ook een rol.
Eeuwig zonde want vrouwen zochten toch naar activiteiten op 8 maart in het land.
De site had amper 11 jaar bestaan. Een groot gemis.
Daarom besloot ik zelf een website te bouwen en een try out te doen voor de komende viering van Internationale Vrouwendag.

Internationale Vrouwendag 2012

De site heette toen: internationalevrouwendag2012.nl en deze was geheel gebouwd in kladblok. De HTML codes leerde ik uit het hoofd en met behulp van tutorials op Youtube leerde ik mijzelf websites bouwen.
En het bleek een klein succes. Al in het eerste jaar bezochten meer dan 10.000 mensen deze site.
Omdat de site echt instak op de vrouwendag 2012 moest er dus een nieuwe site komen die toekomstbestendig zou zijn.

Ontstaan platform Internationale Vrouwendag in de huidige vorm

Ik verdiepte mij in het maken en ontwikkelen van wordpress sites, liet een professional een logo ontwikkelen en ging vol aan de slag in 2013.
Het netwerk breidde zich meer en meer uit en vandaag de dag is er een groot landelijk netwerk met onder andere universiteiten, Europese Unie,  musea, theaters, restaurants, vrouwenorganisaties, serviceclubs en vele anderen.
De site trekt op 8 maart meer dan 40.000 unieke bezoekers.

Alle activiteiten die betrekking hebben op 8 maart, Internationale Vrouwendag, worden gratis geplaatst en het is de klok rond werken vanaf februari tot maart.
Daarnaast is het mogelijk om betaalde blogs te plaatsen en zijn wij actief op Instagram, Facebook en Twitter.

Inmiddels wordt de website ook gearchiveerd in de Koninklijke bibliotheek en is dus digitaal erfgoed. Mooi voor de generaties die na mij komen!

Het platform is mij dierbaar

Het mag duidelijk zijn dat het platform mijn kindje is.  Dagelijks werk ik aan de site en aan de socials.
Het is vrijwilligerswerk ten top en met vrijwillige bijdrages kan ik de kosten enigszins een beetje dekken.

Ik ben altijd op zoek naar samenwerkingspartners om nog meer body te geven aan het platform. Persoonlijk vind ik de site belangrijk: er wordt aandacht gegeven aan de diverse onderwerpen uit de SDG’s ( Sustainable Development Goals, eerder ook wel bekend als de Milennium doelstellingen)
Daarnaast wil ik mijn opgebouwde netwerk zoveel mogelijk ondersteunen. Daar waar mogelijk delen van berichten en soms mondt het uit in een echte samenwerking. Die vind je overigens op de pagina: “Partners en Sponsoren”.
Maar humor mag ook een factor spelen. 
Informatief, educatief en entertaining…

Natuurlijk hoop ik dat ik zoveel mogelijk vrouwen (en mannen) kan bedienen van nieuws en informatie maar de hoofdzaak is en blijft natuurlijk 8 maart. Internationale Vrouwendag.