Beeldvorming leidt tot het opgeven van titel psychologe Kaat Bollen

Te sexy foto’s op sociale media hebben er toe geleid dat Kaat Bollen haar titel als psychologe heeft moeten opgeven.
Eerder kreeg zij een waarschuwing én een tuchtstraf van de organisatie maar ook werd er een klacht ingediend door een collega.

Dossier opbouw

In de loop van de tijd wisten collega’s een behoorlijk dossier op te bouwen. 
De manier waarop Bollen zich op de sociale media presenteerde was een doorn in het oog van bepaalde collega’s.
Volgens hem werd met de foto’s een verkeerd beeld weergegeven van psychologen maar ook een aantal reacties onder de posts zou gemaakt hebben dat dit dossier vorm kregen.
De persoon die aan dossier opbouw deed, een man, vond dat zij, door haar lichaam te gebruiken, de goede naam van alle psychologen teniet deed.
Een commissie, die haar ter verantwoording riep, beaamde dat het plaatsen van sensuele foto’s schadelijk zou zijn voor beroepsgenoten.

Opgeven titel psychologe 

Bollen heeft na het bezwaar maken haar titel als psychologe opgegeven omdat zij van mening is dat zij ten alle tijden zichzelf mag zijn: met en zonder foto’s.
Uiteraard gaat zij gewoon door met haar werk. Ze is namelijk ook sexuologe.

Beeldvorming bepaalt?

Het is duidelijk dat anno 2021 bepaalde ‘acties’ van vrouwen nog steeds niet gewaardeerd worden.
Dat een lijf, van een vrouw in dit geval, niet getoond mag worden in lingerie als je een bepaalde functie uitoefent.
Het taboe op bijna-bloot is er nog steeds blijkbaar en derden hebben anno 2021 nog veel invloed op het doen en laten van anderen.