Bestrijden van kinderporno

Er zijn wereldwijd organisaties en instanties die zich bezighouden met het bestrijden van kinderporno, zoals de International Centre for Missing & Exploited Children en Interpol. Deze organisaties werken samen met wetshandhavingsinstanties, non-profitorganisaties en technologiebedrijven om kinderporno te detecteren, te rapporteren en te verwijderen.

Het bestrijden van kinderporno is een belangrijke taak en vereist samenwerking op alle niveaus, van wetshandhaving en technologiebedrijven tot individuele burgers.

Wie bestrijdt kinderporno in Nederland

In Nederland is het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme verantwoordelijk voor het opsporen en bestrijden van kinderporno.
In Nederland zijn 11 teams elke dag actief  bezig met deze, ondankbare, taak. Het team Rotterdam bestaat uit ongeveer 15 personen.
Het is een samensmelting van verschillende disciplines zoals zeden, tactiek en digitaal maar feitelijk komen ze altijd mensen te kort.

Welke wetten zijn er op dit gebied

De Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal ziet er op toe dat er gehandhaafd wordt op het verbod voor het delen en verspreiden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal op internet.
Om taken uit de Europese verordening te kunnen uitvoeren is een wettelijke grondslag nodig. De Nederlandse uitvoeringswet die de ATKM als autoriteit aanwijst, zorgt voor deze wettelijke grondslag. Deze uitvoeringswet is echter op 7 juni nog niet behandeld door de Eerste en Tweede Kamer. De autoriteit kan daardoor pas operationeel worden zodra deze uitvoeringswet in werking treedt.

Aanbieders van hostingsdiensten moeten echter wel vanaf deze datum voldoen aan deze verordening.

Wat kunnen we zel doen?

Kom je in aanraking met (signalen van ) kinderporno? Let dan op het volgende:

Weet je niet zeker of het onder kinderporno valt, bel dan altijd de poltie
Ga nooit zelf op onderzoek uit maar bel 0900-8844