Wilt u goed voor uw dierbaren zorgen, dan moet u ook goed voor uzelf zorgen.

U staat als mantelzorger (voor het merendeel vrouwen) vaak ook nog voor dilemma’s. Bijvoorbeeld, hoe kan ik goed voor mijn dierbaren zorgen, tegelijkertijd goed voor mij zelf zorgen en hoe moet ik het aan mijn werkgever vertellen als ik verlof wil vragen.
Bestaat er goede en adequate regelgeving voor mantelzorgers die werken in een arbeidsorganisatie?
Hoe zorg ik als mantelzorger dat ik economisch zelfstandig word en blijf?

 

Naast genoemde vragen, waar een mantelzorger mee te maken heeft, wordt in Medja Bundar 2 aandacht besteed aan de betekenis van sociale en culturele symbolen, waar Molukse mantelzorgers mee te maken krijgen.
Deze bieden naast ondersteuning ook dilemma’s bij de mantelzorg in Molukse gezinnen in Nederland.
Het is dus ook een benadering vanuit de eigen situatie van Molukse mantelzorgers, waarbij aspecten van interculturele communicatie aan de orde komen.

Op 15 juni a.s. komen verschillende sprekers aan bod zoals de ervaringsdeskundige mantelzorgster Donyela Noija uit Assen, Roelie van Guldener van het coaching bureau Coach4you2 over empowerment en dr. Elias Rinsampessy van stichting Muhabbat die zijn licht laat schijnen op aspecten van de Molukse cultuur en interculturalisatie.
Voor de muzikale (tifa-)noot staat ds. Theo Pattinasarany and Friends garant.

 

Medja Bundar 2- (Ronde Tafelgesprek- dialoogtafel)
Thema: Mantelzorg en arbeid, een lastige combinatie?!
Datum: zaterdag, 15 juni 2019
Plaats: Rode Kruis gebouw Delft 73 Assen
Tijd: zaal open 10:30 uur – 17:00 uur
Aanmelden: tot 12 juni a.s. via stichtingmvr@gmail.com
Entree: € 5,00 per persoon