Daarom zijn oma’s belangrijk

Iedereen heeft wel een oma (gehad) en oma’s spelen altijd een belangrijke rol in het leven, toch?
In ons mensenleven zijn oma’s geduldig, zijn belangrijk voor de sociale ontwikkeling, passen vaak op en geven hun kleinkinderen alle liefde van de wereld.
Toch willen wij eens kijken of er misschien nog een andere reden is waarom oma’s zo ontzettend belangrijk zijn.

Dierenwereld

We nemen je even mee naar de dierenwereld.
Orka’s. Orka’s zijn één van de weinige zoogdieren die ook een menopauze kennen maar nog belangrijker is dat oma orka’s de overlevingskansen voor hun kleinkinderen vergroten.
Die menopauze zorgt er voor dat zij zich helemaal kunnen storten op het begeleiden van de familie en dus ook de kleinkinderen.
De kans dat haar kleinkind komt te overlijden wanneer oma zelf overlijdt stijgt aanzienlijk; vaak overlijdt een kalf al binnen twee jaar nadat oma is overleden.
En dat is toch bijzonder!

Wat blijkt? Oma orka’s bezitten over veel voedselbronnen en dat is in de dierenwereld natuurlijk cruciaal. Ze zijn een soort zwemmende bibliotheek.
In tijden van nood biedt oma orka uitkomst; ze zijn leiders bij uitstek.
Sterker nog: vrouwelijke orka’s leiden veel vaker dan de manlijke orka’s en met name vrouwtjes van 35 jaar en ouder.

En daarmee hebben de onderzoekers aangetoond dat de reden dat groepen orka’s overleven terug te leiden is op de informatie die oma orka deelt met de groep.

Terug naar onze oma’s

Een kijkje in de statistieken van rooms-katholieken blijkt ook dat vrouwen meer kinderen baarden en groot brachten als oma in de buurt was om te helpen.
Een soortgelijk grootmoedereffect duikt ook op in de statistieken van lutheranen in Finland.

Ook in onze mensenwereld is er een land waar oma’s de leiding nemen. In een streek in het zuidwesten van China leven de Mosuo. Daar spelen mannen amper een rol en zijn alleen goed voor het voortplantingsproces.
Bij de Mosuo’s zijn ook wederom de oma’s die leiding geven; ze staan aan het hoofd van de familie.

En zo zijn er meer plekken op aarde waar oma’s de grote leiders zijn.
De evolutie van de menopauze vergroot het vermogen van oma’s om zich over de kleinkinderen te ontfermen zo laat de wetenschap ons zien.

En daarmee zijn oma’s dus veel meer dan de vrouw die oppast, knuffelt en spelletjes doet met de kleinkinderen.
Op deze ‘Zomaar Zondag’ brengen wij dus een ode aan de oma’s!