Dag van de mensenrechten

Zo lezen wij dat in Den Haag deze dag wordt gevierd omdat iedereen in vrijheid is geboren. Wel heel erg optimistisch en wij vragen ons af of wij op deze dag nu eigenlijk iets hebben te vieren of dat het een dag is die extra aandacht verdient omdat mensenrechten elke dag weer (en wereldwijd) met voeten worden getreden.

Wat zijn nu eigenlijk onze mensenrechten?

Om erachter te komen of wij nu iets moeten vieren of iets moeten gedenken laten wij je hier de lijst zien met alle mensenrechten die destijds is opgesteld.

We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig 
We zijn allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We zouden allemaal op dezelfde manier behandeld moeten worden.

Discrimineer niet 
Deze rechten komen iedereen toe, ongeacht onze verschillen

Het recht op leven
We hebben allemaal het recht op leven, en het recht te leven in vrijheid en veiligheid

Slavernij – verleden tijd
Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij kunnen niemand tot slaaf maken

Foltering
Niemand heeft het recht ons te kwellen of te folteren

We hebben allemaal het gelijke recht de wet te gebruiken
Ik ben een persoon, net zoals jij! 

We zijn allemaal beschermd door de wet
De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen

Eerlijke behandeling door eerlijke rechtbanken.
We kunnen allemaal de wet raadplegen als we niet eerlijk behandeld zijn.

Oneerlijke gevangenschap
Niemand heeft het recht ons in de gevangenis te stoppen zonder een goede reden en ons daar te houden, of ons het land uit te sturen

Het recht op een proces
Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten, zouden zich niet door iedereen moeten laten vertellen wat ze moeten doen.

Onschuldig, tenzij schuldig bewezen
Niemand zou beschuldigd moeten worden van iets, totdat zijn schuld is bewezen. Als mensen zeggen dat we iets verkeerds deden, hebben we het recht te laten zien dat het niet waar is.

Het recht op privacy
Niemand zou moeten proberen onze goede naam te schaden. Niemand heeft het recht om in ons huis te komen of onze brieven te openen. 

Vrijheid van bewegen
We hebben allemaal het recht te gaan waar we willen in ons land en te reizen naar gelang we willen.

Het recht op asiel
Als we bang zijn dat we slecht worden behandeld in ons eigen land, hebben we allemaal het recht te vluchten naar een ander land om veilig te zijn.

Het recht op een nationaliteit
We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.

Huwelijk en gezin
Iedere volwassene heeft het recht te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten. 

Dingen die van jou zijn
Iedereen heeft het recht dingen in eigendom te hebben of ze te delen. Niemand zou dingen van ons moeten pakken zonder een goede reden

Vrijheid van gedachte
We hebben allemaal het recht om te geloven in wat we willen geloven, een godsdienst te hebben, of van godsdienst te veranderen als we dat willen.

Vrij te zeggen wat je wilt
We hebben allemaal het recht onze eigen gedachten te vormen, te denken wat wij willen, te zeggen wat we denken, en onze gedachten met anderen te delen.

Ontmoet mensen waar je wilt
We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en samen te werken in vrede om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen

Het recht op democratie
We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering van ons land. Het zou iedere volwassene toegestaan moeten zijn om zijn of haar leiders te kiezen. 

Het recht op sociale zekerheid
We hebben allemaal het recht op behuizing, medische zorg, onderwijs, zorg voor kinderen en, als we oud of ziek zijn, genoeg geld om van te leven en medische hulp, voor zover de bronnen dat toelaten.

Het recht van de werknemer
Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging. 

Het recht te spelen
We hebben allemaal het recht te rusten van het werk en te ontspannen. 

Een bed en wat te eten
We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, oudere mensen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt. 

Het recht op onderwijs
Onderwijs is een recht. Basisonderwijs zou gratis moeten zijn. We zouden moeten leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan

Cultuur en auteursrecht
Het auteursrecht beschermt de artistieke creaties van iemand en wat zij of hij geschreven heeft. Volgens deze auteurswet mogen anderen dat niet overnemen zonder toestemming. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van leven. We hebben het recht te profiteren van de goede dingen van het leven die kunst en wetenschap brengen. 

 Een vrije en eerlijke wereld
Er moet een zekere orde zijn zodat we allemaal onze rechten en vrijheden kunnen hebben in ons land en over de hele wereld. 

Onze verantwoordelijkheden
We hebben een plicht naar andere mensen en we zouden hun rechten en vrijheden moeten beschermen.

Niemand kan deze rechten en vrijheden van ons afnemen
Mensenrechten zijn rechtsgeldig in alle landen die tot de verenigde naties behoren en vormen daarmee een belangrijk middel om jezelf te beschermen tegen onrecht

terug naar home