Heb je er wel eens bij stil gestaan dat het hele Paasverhaal gebaseerd is op de getuigenissen van vrouwen?

Het Christelijke verhaal van Pasen begint natuurlijk eerder.
Op witte donderdag werd Jezus verraden en gearresteerd en opgehitst door de leiders werd hij ter dood veroordeeld en op vrijdag werd hij gekruisigd.

De drie Maria’s gingen op Paaszondag naar het graf en waren de eerste getuigen dat het graf leeg was.
Zij gingen naar de discipelen om verhaal te doen maar ze werden niet geloofd. Om het toch te checken gingen de discipelen naar het graf en vonden inderdaad een leeg graf.

Slechts 1 voorbeeld maar er zijn meer stoere vrouwen uit de verhalen van de Bijbel

Wat dacht je van Ester?
Toen een wet werd uitgevaardigd die toestemming gaf Joden te doden, moest zij worden overgehaald om met de koning te gaan praten om dat te voorkomen. Want wie ongevraagd naar de koning ging, riskeerde zijn leven.
Ester deed dat toch en vertrouwde daarbij – zo suggereert het verhaal – op God. Dit leidde tot een nieuwe wet: Joden mochten zich verdedigen. Daarmee werd een massaslachting voorkomen.

Rachab: sekswerker uit Jericho
Ze had spionnen op haar dak verstopt en met een leugen beschermd. Anders dan de inwoners van Jericho, gaf zij zich niet over aan de angst die in de stad heerste.
Rachab bleef bij de val van Jericho niet alleen in leven, ze werd zelfs overgrootmoeder van David.

Debora: profete
Debora was een profeet die  problemen onder de Israëlieten oploste.
Ze voerde een leger aan en streed  tegen Kanaänitische onderdrukkers.

Vrouwen spelen een grote rol in de Bijbel

Natuurlijk zijn er vast veel meer vrouwen op te noemen die een belangrijke rol speelden in het Christendom; dit zijn er slechts 6.
Toch zie je vandaag de dag dat er bepaalde christelijke mannen vinden dat vrouwen onderdanig horen te zijn.  Moeten gehoorzamen aan de wetten en regels van mannen en gedienstig moeten zijn.
Ze dienen op de achtergrond te blijven
De vraag is of dit zo ook in de bijbel bedoeld wordt want vrouwen werden wel degelijk op belangrijke posities gezet en dat was natuurlijk niet voor niets!
De positie van vrouwen in de bijbel blijft een heet hangijzer en is altijd goed voor pittige discussie.