Doelgroep Platform Internationale Vrouwendag

Iedereen die denkt dat de doelgroep van het Platform Internationale Vrouwendag, vrouwen is, heeft het mis.
Want uit onderzoek blijkt dat maar liefst 54% van de bezoekers van deze website man is!

Nu wisten wij dat natuurlijk al maar dit goede nieuws willen wij jullie zeker niet onthouden want het betekent dat mannen zich actief bezig houden met de onderwerpen die op dit platform aan de orde komen.
In de maatschappij zie je overigens ook steeds meer mannen die zich feminist noemen en zich actief inzetten voor een gelijkwaardige positie van iedereen.
Daarnaast is het een gegeven dat emanciperen niet alleen lukt met vrouwen maar dat wij dat in gezamenlijkheid dienen te doen. En mannen vragen zich ook regelmatig af wat hun rol is bij de huidige stand van onze emancipatie.
Zo is er bijvoorbeeld  Mark Bergsma die zich openlijk uitspreekt over zijn femisme. Hij heeft een educatieve site opgezet waarbij vertelt wordt over de vrouwen uit onze geschiedenis.

Voor ons is het een groot commpliment dat onder onze doelgroep zoveel mannen zijn vertegenwoordigd. Voor jullie kan het interessant zijn omdat je je activiteiten kunt aanpassen aan onze analyse over de doelgroep.

Leeftijd van de doelgroep

Er vinden dus wat verschuivingen plaats in de doelgroep. Zowel voor dit platform als voor onderwerpen zoals feminisme, emancipatie en dus Internationale Vrouwendag.
De leeftijd van onze doelgroep ligt tussen de 18 en 35 en dat is een waardevol gegeven.
Waar veel mensen dachten dat Internationale Vrouwendag oubollig was en voor oude vrouwen blijkt ook hier weer dat 8 maart en alle bijkomende activiteiten juist in de smaak valt bij de jongere generatie.
Wellicht is de doelgroep van mening dat het helemaal nog niet gedaan is met emancipatie en zoeken zij platforms die aandacht geven aan atualiteiten en nieuws met betrekking daartoe.
Maar ook musea, scholen en horeca geven meer en meer aandacht aan Internationale Vrouwendag.  Onder de doelgroep zitten dan ook veel (jonge) ondernemers.

leeftijd doelgroep platform internationale vrouwendag

Trending topic worden op 8 maart

Wat ook een vaststaand feit is dat iedereen, dus ook onze doelgroep, een beetje mee wil liften op deze bijzondere dag.
8 Maart zijn wij altijd trending topic met de hashtag: #internationalevrouwendag

Logisch dat je dan onder de doelgroep wilt vallen want op 8 maart zoekt men deze hashtag vaag op. Om te onderzoeken wat er te doen is het land en wat men zegt en vindt over Internationale Vrouwendag.
De hashtag kan namelijjk zorgen voor omzetgroei. Denk bijvoorbeeld aan bloemenzaken, restaurants en cadeaushops. Zo wil iedereen een graantje meepikken.
De doelgroep die de site bezoekt doet dat natuurlijk om te kijken waar zij terecht kunnen op deze dag.

Doorgaans zoekt de doelgroep een aantal items op de site

Google laat zien dat bepaalde pagina’s van onze site veel worden bezocht.
Uiteraard is dat onze homepage waar je direct de meest belangijke zaken kunt vinden maar er wordt ook veel gezocht op het thema van het jaar.
De doelgroep zoekt hoe zij een activiteit kunnen ontwikkelen waarbij het thema leidend is.
De projecten zoals Vrouw anno 2022” en Levensverhalen” worden ook vaak bezocht. Men doet graag mee met deze online campagnes.

Uit ervaring weten wij dat scholieren vaak zoeken op de geschiedenis van Internationale Vrouwendag en op de pagina waar wordt uitgelegd waarom deze dag nog hard nodig is.

Onze doelgroep kan van belang zijn voor organisatoren

Samen met onze expert kunnen wij tot de conclusie komen dat onze doelgroep van belang kan zijn voor organisatoren van een Internationale Vrouwendag.
Speel niet alleen in op de verouderde doelgroep maar doe je voordeel met deze input.
Zet in op ook de jongere generatie én mannen!