Vrouwen op de kaart: 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019

Deze wandeling gaat over de vrouwen die door de eeuwen heen mede de Groningse geschiedenis hebben gemaakt.

Rijke en arme, gewone en bijzondere vrouwen.
Kunstenaressen, feministen, pioniers in de wetenschap en de politiek, maar ook naaisters en dienstmeisjes.
Een enkeling nog bekend, de meeste ondergewaardeerd of in de vergetelheid geraakt. Tijdens de wandeling worden zij op de kaart gezet !
Verzetsstrijdster Siet Tammens, kunstenares Alida Pot, eerste vrouw in de tweede kamer Betsy Bakker Noort en eerste vrouwelijke hoogleraar Jantine Tammes komen oa. aan bod.

Deze wandeling is ooit op initiatief van het toenmalige Vrouweninformatieplein van de Bibliotheek in Groningen tot stand gekomen.
In dit jaar 2019 weer helemaal actueel i.v.m. viering van 100 jaar Vrouwenkiesrecht

Paulien Excursions voert deze unieke wandeling uit.