De historische tentoonstelling “Vrouwen Stemmen” toont de landelijke én de Utrechtse strijd voor vrouwenkiesrecht en laat de groei zien van het aantal vrouwelijke politici van 1919 tot nu