Hondenbaan

Een grote stap naar verandering
Anderhalf jaar terug heb ik mijn vaste baan opgezegd, omdat ik iets fantastisch ging doen.

Ik was toen een half jaar in opleiding om Klaas Wijnberg Company trainer te worden.
Dat was best een hele stap, maar ik ging er met volle overtuiging voor. Ik wilde de eerste Klaas Wijnberg Company trainer van Nederland worden. En dat is me gelukt!
De opleiding tot trainer was intensief; veel zelfstudie, opdrachten en stage.
Klaas was kritisch: “niets gaat vanzelf”, zei hij dan, “je zit nog te veel in de controlestand met je hond”. Ik moest dus zelf veranderen om verandering bij mijn hond Oeds te weeg te brengen.  De zoektocht naar verandering maakte dat ik Oeds anders ging beleven.

Relatie gericht werken

Klaas Wijnberg heeft de Stapcontact-methode ontwikkeld, een relatiegerichte methode van omgaan met je hond.
Hij is al meer dan 40 jaar hondenkenner, een bekende in de hondenwereld en schrijver van een aantal boeken, waaronder De Mensenhond, waarin de Stapcontact-methode wordt uitgelegd.
En die Stapcontact-methode is waar ik nu andere hondenbezitters wegwijs in maak met mijn workshops. Hondentraining is nog teveel op de mens gericht is (antropocentrisch) en gaat te weinig uit van wat de hond in een mensenwereld nodig heeft.
De workshops die ik geef, zijn er voor om een natuurlijke evenwichtige relatie met de hond te krijgen.

It has to be fun!


Mijn Friese stabij Oeds is bijna 4 jaar oud. En ik heb met hem puppycursus en een vervolg gedaan. Maar toch klopte er iets niet, ik miste de verbinding.
Oeds is een jachthond, als de lijn los ging, dan trok hij zijn eigen plan. Ik was dan de chauffeur die hem ergens bracht, af en toe kwam hij even checken of ik er nog was.
Maar echt sámen wandelen, dat was het niet.
Door de Stapcontact-methode is onze relatie veranderd. Nou ja, ik heb de Stapcontact-methode toegepast, mijn doen en laten veranderd, waardoor Oeds nu met mij in contact is. Het is ‘a way of life’, anders kijken naar je hond en anders omgaan met je hond, op een natuurlijke manier.

En nu is het een feestje om met hem op stap te zijn. Meestal neem ik dummy’s mee waar ik het jachtspelletje mee naboots. Oeds heeft een passie voor dit spel.
Het leven met een hond hoort geen gedoe te zijn, het hoort te vloeien er moet verbinding zijn en wederkerigheid.

Workshops


Tijdens de workshop ga ik twee keer zo’n 2,5 uur, verdeeld over twee opeenvolgende dagen, met een deelnemer en zijn/haar hond wandelen, Oeds gaat ook mee.
Al wandelend vertelt de deelnemer waar hij/zij tegen aanloopt in het dagelijkse leven met de hond. Vaak zijn het dingen als; weglopen, overmatig blaffen, trekken aan de lijn, niet terug komen, niet luisteren en/of gemis aan algeheel contact met de hond.
Hier gaan we dan mee aan de slag. Deelnemers hebben vooraf het boek De Mensenhond gelezen. Onder de wandeling leg ik uit hoe de Stapcontact-methode toe te passen.
Voor mij is dit een wereldbaan! Ik mag veel met honden bezig zijn, ben in weer en wind buiten en ik kan hiermee hondenbezitters helpen met de vraagstukken waar ze tegen aan lopen.

Ik nodig je hierbij van harte uit om eens een kijkje te nemen op mijn website www.klaaswijnbergcompanyoldemarkt.nl.
Ook op Facebook en Instagram ben ik onder die naam te vinden.

OedsEnFrouwkje01Klein

terug naar nieuws