Eén op de vier alleenstaande moeders leeft in armoede

Het is inmiddels geen nieuw nieuws meer: alleenstaande moeders die in armoede leven.
Als sinds de feministische golf praten wij over de zelfredzaamheid van vrouwen en alleenstaande moeders.
En ook veelal wordt het probleem gelegd bij die vrouwen want waarom werken zij niet en maken zij geen gebruik van de kinderopvang?
Is het geen kapitaalvernietiging als goed opgeleide vrouwen de keuze maken om voor de kinderen te zorgen?
En ishet überhaupt wel een keuze van de vrouw om voor de kinderen te gaan zorgen?

De Publieke Tribune

Het was gisteravond allemaal te zien in het programma van de Publieke Tribune.
Een kleine groep vrouwen, een enkele man die dit onderwerp  maar wéér eens uit de kast toveren om er over te debatteren.

Het programma kun je hier terug kijken

Opvallende uitspraak van de journalist

Een opvallende uitspraak kwam van de aanwezige journalist.
Hij zei dat wij moeten ophouden met te roepen dat wij mannen moeten betrekken in het emancipatieproces.
Daar moet verandering in komen.
Mannen moeten zich bewust zijn dat zij net zo goed ouder zijn en een verantwoording hebben richting zorg.
“Mannen hebben dispensatie van emancipatie”, zo was zijn uitspraak.

Een heldere kijk op emanciaptie, is onze mening. En daar zouden wij ons de komende tijd op moeten richten.