Stand van zaken emancipatiebeleid bij gemeenten

Naar aanleiding van de voortgangsrapportage emancipatie leek het ons een goed idee om eens in kaart te brengen hoe de stand van zaken is bij gemeenten.
Wat doen gemeenten aan beleid op emancipatie?
En zetten zij zich actief in om de positie van vrouwen en LHBTI te verbeteren en te hun veiligheid te borgen?

Doe mee met de vragenlijst! Het gaat dus om je eigen gemeente

NB: Jouw naam en maialdres worden niet gebruikt voor enige andere doeleinden. De gegevens worden na het verwerken van de antwoorden weer gewist.

Doe mee met de enquête

Is er een wethouder in je gemeente die zich actief bezig houdt met emancipatie

Zijn er ambtenaren die het belang van emancipatie uitdragen

Zijn er maatschappelijke en/of vrouwen organisaties die actief zijn op het gebied van emancipatie

Is er inzage over de ontwikkelingen van emancipatie in jouw gemeente

Wordt er naar jouw mening gestreefd naar een gelijkwaardige positie van vrouwen/LHBTI

Is er beleid op emancipatie binnen jouw gemeente

Zo ja, wordt dit geëvalueerd en teruggekoppeld naar inwoners

Zijn er subsidieregelingen mogelijk om emancipatie te stimuleren