Enquête werkgevers

Het thema van 2024 is ‘Eén wereld, duizend vrouwen’ en gaat over begrip, erkenning en de onderlinge verbondenheid van vrouwen. Vrouwen met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen. Hoe gaan wij om met de verschillen en/of overeenkomsten als het gaat om geboorte, huwelijk, werk en bijvoorbeeld rouw? Maar ook interessant is om dit te bekijken vanuit de ogen van werkgevers. Hoe gaan zij om met de diversiteit en hoe is het beleid daarop ingericht?

Platform Internationale Vrouwendag wil in kaart brengen wat organisaties, bedrijven en ondernemers doen om die diversiteit te omarmen.

Uw inzichten en feedback zijn van belang om inspanningen voor gendergelijkheid en vrouwenemancipatie verder te verbeteren. Wij waarderen uw deelname aan deze enquête

Enquête ondernemend Nederland

Hoe groot is uw onderneming

Biedt uw organisatie gelijke kansen en ondersteuning aan zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers

Zijn er beleidsmaatregelen of initiatieven binnen uw organisatie die gericht zijn op het bevorderen van gendergelijkheid op de werkvloer

Zijn er specifieke obstakels binnen uw organisatie die de carrièreontwikkeling van vrouwelijke werknemers belemmeren

In hoeverre voelen vrouwelijke werknemers zich vrij om gendergerelateerde kwesties aan te kaarten bij het management

Wilt u dat wij de uitkomsten publiceren in een apart artikel inclusief link naar uw website

7 + 8 =