Er is een beweging gaande die vrouwen 100 jaar terugzet in de tijd.
Die maakt dat onze voorvechters voor weinig of niets gestreden hebben.
Een beweging die vindt dat vrouwen weer thuis horen te zijn, horente zorgen voor de kinderen en dat de hele #MeToo beweging gezeur en gezanik is.
Een beweging die vindt dat abortus een punt van discussie hoort te zijn: niks geen baas in eigen buik!

Over een paar dagen zijn de Europese Verkiezingen en deze zijn van uitermate belang voor alle vrouwen.
Zo is er nog steeds geen Europese wetgeving die geweld tegen vrouwen moet tegen gaan.
Dat ook in Europa Pro Life grond wint. Een recht waar onze voormoeders voor gestreden hebben, abortus, dreigt een punt van discussie te worden.
En het Political Network for Values (sterk gekant tegen het homohuwelijk en tegen abortus), dat in 2017 zijn jaarlijkse bijeenkomst in het Europees Parlement mocht houden, met de EVP (de Europese ‘familie’ van christen-democraten, waaronder ons eigen CDA) als gastheer”, zoals de Volkskrant schrijft.

In het dagelijks leven zien wij dat vrouwen die kiezen voor een abortus belaagd worden door mensen die tegen abortus zijn en zich ophouden aan de entree van de klinieken.
We zijn nu nog baas in eigen buik, maar voor hoe lang nog? Krijgen wij in Nederland dezelfde excessen als afgelopen week bij de varkensboeren?
Dat pro-life voorstanders met geweld van zich laten horen?

Het is dus zaak voor alle vrouwen om te stemmen op partijen die zich wél positief willen inzetten voor het recht van abortus, een wet tegen geweld tegen vrouwen (notabene één van de SDG doelen!)
De Europese Verkiezingen stellen wel degelijk iets voor!