Evaluatierapport van deskundigen over actie tegen geweld tegen vrouwen

De groep Grevio, een team van deskundigen, heeft een pittige rapportage opgesteld als het gaat om de acties die nodig zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld.
Het verdrag van Istanbul.

Verdrag van Istanbul

Afgelopen week kwam het veelvuldig in het nieuws met name omdat Polen zich terugtrekt uit dit verdrag en dat is zeer zorgelijk te noemen.
Geweld tegen vrouwen is lastig uit te bannen en daarom is een dergelijk verdrag juist zo belangrijk.
In dit verdrag staat namelijk dat overheden er alles aan moeten doen om het geweld tegen vrouwen te stoppen.
Vrouwen wereldwijd steunden de vrouwen in Polen door aan te haken met de hashtag #womensupportingwomen

Rapportage Grevio

Grevio heeft nu een evaluatie opgesteld en aanbevelingen gedaan richting overheden.
Zij schrijven onder andere:

  • Veilig Thuis is er niet op gericht om vast te stellen wie de eerste agressor is. Zij zien partnergeweld als een probleem van twee personen dat moet worden opgelost. Dit belemmert het waarborgen van de belangrijkste doelstelling van het Verdrag van Intanbul.
  • Medewerkers, werkzaam in de strafrechtketen volgen geen verplichte training op het gebied van huiselijk geweld, toegespits op vrouwen als slachtoffer. Dit maakt dat er geen of amper inzicht is in de machtsdynamiek van gendergeralateerd huiselijk geweld.
  • Men is vaak terughoudend in het beslissen wie de agressor is. Dit heeft als gevolg dat vrouwelijke slachtoffers de voogdij moeten delen met de agressor.
  • Rechters houden niet vanzelfsprekend rekening met de voorvallen van geweld
  • Men moet toezien op een breder inzicht van het huiselijk geweld en de machtsdynamiek; men moet handhaven op de mensenrechten
  • Er dienen enquêtes te worden ontwikkeld die gaan over vormen van geweld die niet eerder aan bod zijn gekomen, waaronder stalking, intimidatie en psychologisch geweld

En zo somt Grevio talloze adviezen op die nodig zijn om stappen te maken tegen het het geweld tegen vrouwen in het specifiek.

 Lees het hele rapport hier

Veel te doen

Het zijn slechts een paar aanbevelingen die Grevio doet. Het hele rapport bestaat uit een evaluatie van meer dan 85 pagina’s.
Duidelijk is dat een Verdrag een mooi begin is, maar dat er veel meer moet gebeuren om het geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
Men moet dit niet samenvoegen met andere soorten van (partner) geweld; er moet specifiek beleid komen op geweld tegen vrouwen.

Ook pijnlijk duidelijk wordt dat professionele organisaties het geweld tegen vrouwen niet scherp genoeg achter de bril hebben en er veel aandacht uitgaat naar daders, relaties en het in stand houden hiervan, ook als dat ten koste gaat van de kinderen.

 

Grevio verzoekt tevens in het rapport om de evaluatie zoveel mogelijk te delen met overheden instanties en organisaties die zich bezig houden met huiselijk geweld.