Financiële rompslomp voor vrouwen in de opvang

Het is al even geleden dat de ombudsman een onderzoek liet uitvoeren over de financiële situatie van vrouwen in de opvang.
Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van de signalen die ontvangen werden.
Vrouwen in de opvang zaten in de (financiële) knel.

Veel vrouwen in de opvang

In Nederland zitten gemiddeld 12000 vrouwen in de opvang; althans, dat kwam uit het onderzoek van 2017.
Hoe de huidige stand van zaken is, is onbekend.
Het zijn uitermate kwetsbare vrouwen en vaak bevinden zij zich in een finaniële penibele situatie.
Deze problemen zouden, volgens het rapport, toenemen zodra zij in de vrouwenopvang terecht komen.

Knelpunten van vrouwen in opvang

Het verergeren van de finaniële positie van deze vrouwen ontstaan door onder andere de regels die gelden wanneer vrouwen in moeten stromen in de opvang.

  • Vrouwen moeten een rechtmatig verblijf n Nederland hebben
  • Er wordt voor de ovpang geen beschikking afgegeven
  • Bij binnenkomst moeten allerlei papieren worden ingevuld en ondertekend worden
  • Tijdens het verblijf is het regelen van inkomsten complex
  • De schulden nemen toe
  • Geen onafhankelijke cliëntondersteuning aanwezig

Wanneer vrouwen uitstromen zijn er vaak geen betaalbare huurwoningen beschikbaar en krijgen zij geen urgentieverklaring.

Geen zelfredzaamheid bij vrouwen in opvang

Een keiharde conclusie uit het rapport is dat zelfredzaamheid van vrouwen in de opvang een illusie is.

Verbeteringen voor vrouwen in de opvang

Er is veel te doen om zorg te dragen voor de financiële situatie van vrouwen in de opvang, zo schrijft het rapport.
Gemeenteraden zouden zich beter moeten laten informeren en het ministerie zou actie moeten ondernemen.

Wat is er veranderd sinds 2017?

De grote vraag blijft dus wat de rijksoverheid en gemeenten nu hebben veranderd naar aanleiding van dit rapport.
Want één ding is duidelijk: de vrouwen in de opvang zijn dan waarschijnlijk wel van hun gewelddadige partner af maar de financiële positie is schrijnend te noemen.
Het is dit platform onbekend welke impact dit rapport heeft gehad en of de Ombudsman een vervolgrapportage in ontwikkeling heeft.

 

Oproep van het platform

Daarom doet ook dit platform een oproep aan vrouwen en raadsleden om de vinger aan de pols te houden.
Stel vragen aan het college, stel moties op indien nodig en zorg dat dit onderwerp aan de orde blijft.