Funda Ileri – hét gezicht van Vrouw en Politiek

Afgelopen dinsdag deed het Platform Internationale Vrouwendag een oproep aan politiek actieve vrouwen. Wij zochten een gezicht bij het project ‘Vrouw en Politiek’.
Vrouw en politiek is overigens ook één van de missies van dit platform.
Wij streven naar een betere balans binnen de lokale en landelijke overheid.

Uit de inzendingen kozen wij voor Funda Ileri. 

Verkiezingen 2022 – Funda Ileri

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen (2022) mocht ik als eerste vrouwelijke kandidaat op de lijst staan; Funda ILERI, een totaal nieuw gezicht binnen Denk Den Haag. De heren die boven mij op de lijst stonden, hadden weliswaar allemaal een streepje voor op mij, maar dit hield mij niet tegen.
Zij waren reeds actief geweest binnen het lokale danwel landelijke politiek.
In ieder geval vooral geen onbekende van de achterban.
Toch liet ik mij niet uit het veld slaan en wist ik binnen te komen met hoog aantal stemmen, waarmee ik de mannen op plek twee en drie stonden zelfs wist in te halen.
Een prestatie welk benoemd mocht worden tijdens de vergaderingen. 

Overstap naar de politiek

Natuurlijk kwam dit niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Al tijdens het studeren was ik onderdeel van verschillende vertegenwoordigingen.
Dit begon al vroeg op de basisschool en een traditie die zich mocht voortzetten tot aan de universiteit.
Na vele jaren werkzaam geweest te zijn bij verschillende advocatenkantoren en juridische bureaus, mensen te hebben vertegenwoordigd waarbij luisteren naar de mensen centraal stond, was een overstap naar politiek ook niet zomaar gemaakt.

Ik had in de afgelopen jaren al zoveel mensen bijgestaan met hun problemen.
Maar ook vanuit thuis jarenlang mantelzorg geleverd aan een gehandicapt familielid, waarmee ik al vroeg leerde om er te zijn voor mijn medemens.
Bij nood konden mensen altijd op mij of iemand van mijn netwerk rekenen.
Zo ben ik ook altijd op vrijwillige basis paraat geweest voor verschillende maatschappelijke stichtingen in Den Haag om vrouwen in nood bij te staan waar nodig met juridische kwesties.

Persoonlijke campagne

Het was dan ook niet vreemd dat startschot van mijn persoonlijke campagne afgegeven werd bij de Haagse vrouwenstichtingen.
Ik had besloten om allereerst met de vrouwen die het moeilijk hadden in gesprek te gaan.
Graag wilde ik de stem worden van de kwetsbare vrouw. Immers na de mondiale epidemie waren het voornamelijk de vrouwen die het meest onder druk kwamen te staan. Dit zowel thuis bij o.a. toenemende geweldsdelicten als op de werkvloer met zorgtaken waar vrouwen het meest actief waren.
Mijn doel daarbij was om de passieve vrouwen tot actie over te zetten en naar de stembus te krijgen, zodat ook hun stem zou meetellen.
Zo gezegd zo gedaan; met trots kan ik vertellen dat ik een enorm vrouwennetwerk wist aan te boren voor mijn partij. 

Vrouwenthematiek

Uiteraard stond ik ook vooraan om solidariteit voor vrouwenthematiek binnen onze partij aan te brengen o.a. via de steun van Kamerleden.
Al snel vond ik mijzelf alvorens wij aan onze campagne konden starten ook een brief schrijven aan het bestuur, waarin ik het belang van vrouwenthema’s nogmaals benadrukte.
Daarbij stond 8 maart de viering van internationale vrouwendag op de agenda te midden van onze campagne, waar ik aandacht voor vroeg.
Dit zou niet ongehoord blijven. Nadien werd ik enorm vereerd door onze voorzitter Dhr. E. Köse bij zijn inleidende speech tijdens de ALV.
Hij vroeg mij daarbij om op te staan en kondigde mij bij alle leden aan als een voorbeeld kandidaat met opbouwende kritiek voor onze partij. Met als gevolg een intrede van 3 dames tot het bestuur! De stempel was gezet, mijn dag kon niet meer stuk. 

Stem op een vrouw

Momenteel ben ik deelnemende aan het regioproject van Stemopeenvrouw, waarbij ik klaargestoomd word voor de provinciale verkiezingen.
Daarbij is mij een vrouwelijke rechter als coach toegewezen, welke eveneens plaats neemt in de provincie. Een spannend avontuur tot dusver, met vervolg in 2023! 

 

terug naar nieuws