Geboorte tradities

Het thema voor Internationale Vrouwendag 2024 is Eén wereld, duizend vrouwen en haakt in op de verschillen in culturen. Verschillen als het gaat om geboorte, huwelijk, werk en ook de dood. Het doel is om meer begrip te krijgen voor elkaars culturen, achtergronden, beweegredenen en tradities.

Vandaag belichten wij het sub thema: geboorte. De eerste pijlers van het thema Internationale Vrouwendag 2024: Eén wereld, duizend vrouwen.

Traditie in Nederland

Nederland is qua geboorte traditie hét land van thuisbevallen. Toch is er een verandering gaande als het gaat om thuis bevallen en geloof het of niet: thuis bevallen valt onder immaterieel Nederlands erfgoed.
De rest van de wereld kent amper de keuze in het thuisbevallen of in het ziekenhuis bevallen.

Wanneer de baby bijna ‘op de wereld’ gezet wordt kennen wij inmiddels ook de traditie van een babyshower. Een klein feestje voorafgaande aan de bevalling.
En als het kindje geboren is, dan is er natuurlijk beschuit met muisjes. Een echte geboorte traditie die is ontstaan vanuit een perfecte reclame van De Ruyter (je weet wel van de muisjes). Terzijde: ook moederdag is ontstaan vanuit een perfecte reclame voor de bloemensector.
Beschuit met muisjes werd pas écht bekend toen prinses Beatrix werd geboren. Een groot blik met oranje muisjes werd afgeleverd bij de Koninklijke familie en dat was het begin van deze bekende traditie.

Verder kennen wij natuurlijk ook de ooievaar en het sturen van een geboortekaartje.
Maar hoe is het in andere landen?

Geboortetraditie Hawaï

Bekend is dat de moederkoek niet wordt weggedaan maar traditoneel mee naar huis wordt genomen om vervolgens begraven te worden.
Op deze manier gelooft men de band tussen kind en het land te versterken.

In China dienen vrouwen die net bevallen zijn, een maand thuis te blijven. Dit om er voor te zorgen dat de vrouw aansterkt. Zo mogen ze niet douchen en geen rauw voedsel eten. Dat laatste klinkt vrij logisch

Op Curacao was het de gewoonte wanneer een moeder geen melk voldoende kon geven aan de baby, een andere, net bevallen moeder, dit van haar overnam. Zij voedde dan meerdere babies.

In Suriname wordt de baby gebadderd in water waaraan blauw poeder is toegevoegd om zo de baby te beschermen tegen boze geesten.
Allemaal geboortetradities die van elkaar verschillen.

Thema 2024: Eén wereld, duizend vrouwen

Het thema van 2024, Eén wereld, duizend vrouwen, haakt in op juist de verschillen in tradities. Zo ook de geboorte tradities. Door naaar elkaar te luisteren en te vertellen over deze tradities kweek je begrip. En wellicht kan het zorgen voor een totaal nieuwe traditie!

Meepraten over geboorte tradities?

Ga dan naar ons Instagram account en vertel ons wat jouw traditie is met betrekking tot geboorte.