Gebrekkige toegang voor vrouwen bij gemeenten

Een onderzoek door journalisten van onder andere de Stentor en de Gelderlander laat zien dat de toegang tot prive gegevens bij gemeenten vooral voor vrouwen gebrekkig toegankelijk is.
In de praktijk hebben met name de mannen onbeperkt toegang tot de digitale loketten van gemeenten.
Dat komt omdat vrijwel bij alle gemeenten de standaard is dat de oudste binnen een huishouden aan te wijzen als belastingplichtige en hoofdgebruiker en die oudste is meestal toch de man.

Dit komt ook voor bij andere organisaties: bij banken, hypotheekverstrekkers en zorgverzekeringen.
Volgens Bart Jacobs, professor aan de Radboud Universiteit,  is dat niet meer van deze tijd en dienen deze zaken te veranderen.

Schrijnend voorbeeld

Een voorbeeld komt van Janny en Henk. Janny is de echtgenoot van Henk  en is al 36 jaar degene die de administratie afhandelt in het huishouden.
Online kan ze inloggen met de gegevens van haar man, maar telefonisch lukt dat dus echt niet.
“Discriminatie”, noemt zij het. Haar man moet toestemming geven zodat zij de zaken kan regelen.
Als er iemand binnen de gemeente de regeltjes strikt hanteert dan trek je dus aan het kortste eind.

Raadsleden trekken aan de bel en dienen motie in

In Borne was dit reden voor de vrouwelijke raadsleden om een motie in te dienen zodat er binnen de systemen zaken worden aangepakt en veranderd.
In deze tijd van innoverende techniek zou dat geen probleem moeten zijn.

Steenwijkerland stelt schriftelijke vragen

Raadslid Aletta Makken van GroenLinks Steenwijkerland stelt schriftelijke vragen aan het college.  Zij zet zich al jaren in voor meer emancipatie in haar gemeente.

  • Bent u bekend met dit probleem en speelt dit ook in Steenwijkerland?
  • Zo ja:
  • Wat is de reden dat slechts 1 partner gebruik kan maken van het digitale loket om zo privé gegevens in te zien?
  • Bent u het met GroenLinks eens dat dit niet strookt met de lokale inclusie agenda?

Bent u bereid het systeem dusdanig aan te passen zodat meerdere personen uit het huishouden gebruik kan maken van dit digitale loket?

Natuurlijk roept platform Internationale Vrouwendag raadsleden op om ook moties hierover in te dienen of vragen hierover te stellen.