Gemeenten, maak werk van vrouwenrechten

Maken gemeenten eigenlijk beleid op vrouwenrechten? Of is dit nu of straks verwerkt in de lokale inclusie agenda?
In het verleden waren er gemeenten die beschikten over een wethouder emancipatie maar langzamerhand zijn deze in veel gemeenten niet (meer) aanwezig met uitzondering van de grotere steden.

Wat is er nodig om de rechten van vrouwen te bewaken?

  • Een goede opvang voor alle kinderen. Dat betekent ook betaalbaar, goede kwaliteit en genderbewust.
  • Genderbewuste scholen en laten wij beginnen op de kleuterscholen. Ieder kind mag er zijn en ieder kind is gelijkwaardig.
  • Voldoende steun voor mantelzorgers en gebruik maken van input die mantelzorgers geven aan gemeenten
  • Gendergelijjkheid in sport en overig verenigingsleven
  • Voldoende huisvesting voor vrouwen in scheiding of alleenstaande moeders; desnoods een tijdelijke oplossing
  • Een vrouwvriendelijk mobiliteitsplan. Vrouwen moeten zich veilig kunnen bewegen in de openbaarheid en in het verkeer
  • Rust toiletten uit met luiertafels, ook in herentoiletten
  • Creër zowel overdag als in de avond en nacht een veilige omgeving. Dit kan door middel van voldoende licht
  • Aandacht voor geweld tegen vrouwen binnen de gemeenten. Dit voor zowel huiselijk geweld bijvoorbeeld tijdens of na een scheiding, uitbuiting en vrouwenhandel