Gemeenteraden gedomineerd door mannen

Het wil maar niet lukken met een evenwichtige vrouw-manverhouding in gemeenteraden. De meeste raden worden door mannen gedomineerd en vrouwen zijn er, vaak onbedoeld en onbewust, niet welkom. Daar zorgen subtiele uitsluitingsmechanismen wel voor. Haantjesgedrag, girling en seksisme zijn geen uitzonderingen, blijkt uit onderzoek.’, aldus kopt het artikelop de webiste van de VNG.

Het is wel duidelijk dat vrouwen nog steeds  ondervertegenwoordigd zijn in gemeenteraden en dat de heren in de gemeenteraden vaak haantjesgedrag vertonen. Het smachten naar macht.
Wat ik zelf zie als gemeenteraadslid is dat de onderwerpen zoals sociaal domein worden toegewezen aan de vrouwelijke raadsleden en dat onderwerpen zoals werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en wat al meer richting de heren verdwijnt.
Gelukkig kan ik mij in het stuk niet echt vinden behalve dat ook bij ons in Steenwijkerland de vrouwen verschrikkelijk zijn ondervertegenwoordigd, ook al worden zij doorgaans als gelijkwaardig beschouwd.
Steenwijkerland heeft 27 zetels ter beschikking waarvan er  7 door vrouwen worden bezet.

 

En dat is zorgelijk want de wereld (en dus ook onze gemeeente, bestaat uit ongeveer 50,4% mannen en 49,6% vrouwen.
Toch worden besluiten doorgaans dus door mannen gemaakt. Op landelijk niveau ook over bijvoorbeeld abortus en mantelzorg wat nog steeds merendeels door vrouwen gebeurt.

 

Binnen onze partij is er veel gedaan om vrouwen te motiveren om politiek actief te worden.
En toch heeft ook mijn partij, die bestaat uit een groep van 5 heren en maar 1 vrouw.
Een veel gehoord argument van vrouwen is: “Ach, politiek is niets voor mij!
Maar als wij eerlijk zijn bestaat het halve leven uit politiek. Iedereen heeft hoe dan ook te maken met de besluiten die gemaakt worden in de lokale politiek.
Verhogingen van belastingen, mantelzorgbeleid, openbaar groen, huisvesting en ga zo maar door.
Wat is er dan mooier om actief bezig te zijn met de onderwerpen waar je ook al dagelijks mee te maken hebt?

Je kunt natuurlijk blijven roeptoeteren op de sociale media maar als je echt het verschil wilt maken, dan zorg je dat je invloed kan uitoefenen op besluitvorming!