Beëindiging van Vrouwelijke Genitale Verminking tegen 2030

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) omvat alle procedures die tot doel hebben de vrouwelijke genitaliën te veranderen of te verwonden om niet-medische redenen, en wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten, de gezondheid en de integriteit van meisjes en vrouwen.

Meisjes die vrouwelijke genitale verminking ondergaan, worden geconfronteerd met kortetermijncomplicaties zoals ernstige pijn, shock, overmatig bloeden, infecties en moeite met urineren, evenals langetermijngevolgen voor hun seksuele en reproductieve gezondheid en mentale gezondheid.

Genitale verminking is een universeel probleem

Hoewel voornamelijk geconcentreerd in 30 landen in Afrika en het Midden-Oosten, is vrouwelijke genitale verminking een universeel probleem en wordt het ook beoefend in sommige landen in Azië en Latijns-Amerika. Vrouwelijke genitale verminking blijft voorkomen bij immigrantenpopulaties die in West-Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland wonen.

In de afgelopen 25 jaar is de prevalentie van VGV wereldwijd afgenomen. Vandaag is een meisje een derde minder waarschijnlijk om VGV te ondergaan dan 30 jaar geleden. Echter, het handhaven van deze prestaties in het licht van humanitaire crises zoals ziekte-uitbraken, klimaatverandering, gewapende conflicten en meer zou een terugval in de vooruitgang naar gendergelijkheid en de eliminatie van VGV tegen 2030 kunnen veroorzaken.

Uitbannen van genitale verminking

Met nog acht jaar te gaan in dit decennium van actie, bestaat er potentieel om deze schadelijke praktijk te elimineren door duurzame partnerschappen met mannen en jongens. Hun stemmen en acties kunnen diepgewortelde sociale en gendernormen transformeren, waardoor meisjes en vrouwen hun rechten en potentieel kunnen realiseren op het gebied van gezondheid, onderwijs, inkomen en gelijkheid.

Om de eliminatie van vrouwelijke genitale verminking te bevorderen, zijn gecoördineerde en systematische inspanningen nodig, en deze moeten hele gemeenschappen betrekken en zich richten op mensenrechten, gendergelijkheid, seksuele voorlichting en aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes die lijden onder de gevolgen ervan.

 

Wist je dat

Alleen al in 2023 wereldwijd 4,32 miljoen meisjes het risico lopen om vrouwelijke genitale verminking te ondergaan

Wist je dat

Er aanzienlijke percentages zijn van tegenstand tegen vrouwelijke genitale verminking onder mannen en jongens in landen zoals Eritrea, Ethiopië, Guinee en Soedan 

Wist je dat

Ongeveer 1 op de 4 meisjes en vrouwen, oftewel 52 miljoen wereldwijd, vrouwelijke genitale verminking heeft ondergaan, uitgevoerd door medisch personeel, wat wijst op een verontrustende trend in de medicalisering van vrouwelijke genitale verminking