Geschiedenis en Relevantie op 8 Maart

Geschiedenis van Internationale Vrouwendag begint in 1908

staan internationale vrouwendag

Internationale Vrouwendag – Geschiedenis en Relevantie op 8 Maart

Internationale Vrouwendag is een jaarlijkse viering die de sociale, politieke en economische prestaties van vrouwen over de hele wereld eert. Het is een dag om stil te staan bij de voortgang die is geboekt op het gebied van gendergelijkheid en om te herdenken waarom deze strijd zo cruciaal is voor de samenleving. In deze tekst duiken we in de geschiedenis van Internationale Vrouwendag, met speciale aandacht voor haar rol tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en ontdekken we waarom 8 maart nog steeds een dag van betekenis is.

Geschiedenis van Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag vindt haar oorsprong in de vroege 20e eeuw, toen vrouwen over de hele wereld begonnen op te komen voor hun rechten. De eerste viering vond plaats op 19 maart 1911 in verschillende landen. In 1921 werd besloten om Internationale Vrouwendag op 8 maart te houden, ter ere van de strijd van vrouwen voor gelijke rechten en hun deelname aan de arbeidsmarkt.

 

 

Onstaan internationale vrouwendag (2)

Tijdens de Wereldoorlogen

Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog speelde Internationale Vrouwendag een cruciale rol. Vrouwen namen de plaats in van mannen die naar het front waren gestuurd en bewezen hun bekwaamheid in tal van beroepen die voorheen als ‘mannelijk’ werden beschouwd. Deze periode van verandering droeg bij aan het groeiende bewustzijn van gendergelijkheid en het recht van vrouwen om op gelijke voet deel te nemen aan de samenleving.

Jaren 60

De beroemde jaren zestig waar de tweede feministische golf haar intrede deed, veranderde veel.  De Dolle Mina’s, de M/V beweging en natuurlijk de Bonte Was waren uitdrukkelijk aanwezig in de maatschappij.
Wereldwijd kwam er meer aandacht voor de positie van meisjes en vrouwen.
Het zou tot 1978 duren voordat de Verenigde Naties uiteindelijk 8 maart tot Internationale Vrouwendag uitriep.

Terug naar Home

Waarom 8 maart?

Ondanks de vooruitgang die is geboekt sinds de eerste Internationale Vrouwendag, zijn er nog steeds uitdagingen op het gebied van gendergelijkheid. Vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met ongelijkheid op de arbeidsmarkt, geweld en discriminatie. 8 Maart herinnert ons eraan dat er nog werk aan de winkel is en dat we moeten blijven strijden voor een wereld waarin vrouwen en mannen gelijke kansen en rechten hebben.

Kortom, Internationale Vrouwendag heeft een rijke geschiedenis en blijft relevant in onze moderne samenleving. Het is een dag om te vieren, te herdenken en ons te verbinden in de strijd voor gendergelijkheid. Bij internationale-vrouwendag.nl vind je meer informatie over hoe je kunt bijdragen aan deze belangrijke zaak.

Veel gestelde vragen

  1. Wanneer is het Internationale Vrouwendag? 
    Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag
  2. Waarom is het Internationale Vrouwendag
    Om aandacht te geven aan de verworven vrouwenrechten maar ook om actie te voeren en te demonstreren voor een gelijkwaardige positie van vrouwen in deze huidige tijd
activiteiten internationale vrouwendag (3)

Nog meer vragen? Neem dan gerust contact met mij op!