De geschiedenis van lesbiennes

Homoseksualiteit was in de tijd van de Oude Grieken sociaal geaccepteerd. Sterker nog: het was onderdeel van mannelijkheid.
Maar hoe zat dat met de liefde tussen twee vrouwen?
In de geschiedenis vielen ze simpelweg minder op en dat kwam omdat natuurlijk de mannen regeerden en hun seksualitieit de norm was.

Middeleeuwen en lesbiennes

Homoseksualiteit werd in de Middeleeuwen, door de kerk streng verboden waaruit weer bleek dat de kerk een grote invloed had op mensen en wetten.
Toch bleven de lesbiennes weer lichtelijk buiten schot omdat nog steeds gold dat de man de boventoon voerde in het dagelijks leven.
Bovendien, doordat vrouwen minder in zicht waren was er ook minder bekend over relaties tussen vrouwen.

In de 17e eeuw werd weer alles anders

De meningen over homoseksualiteit is door de eeuwen heen nogal eens veranderd. Van acceptatie naar een verbod en weer terug.
Zo ook in de 17e eeuw.
In de 17e eeuw werd liefde tussen vrouwen juist gestimuleerd. Romantische vriendschappen werd het genoemd.
Bijzonder populair in Amerika en in delen van Europa en met name in Engeland.
Getrouwde vrouwen konden een romantische relatie aangaan met een vrouw.
Het woord homoseksualiteit werd echter niet gebruikt en zelfs onderdrukt.  Homoseksualiteit was nog steeds verboden en de invloed van de kerk bleek nog steeds groot.
Men had toch een ander beeld bij een romantische vriendschap…

De 20e eeuw

In Berlijn werd in de 20e eeuw voldaan aan een behoefte van veel vrouwen.
Er kwamen clubs waar vrouwen elkaar konden ontmoeten en er werd zelfs een tijdschrift gepubliceerd: Die Freundin.
Maar….. homoseksualiteit was nog steeds verboden.

In 1911 werd er zelfs een wet geschreven die  homoseksualiteit strafbaar maakte en er stond een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar op. Deze wet werd in 1971 afgeschaft.

Seksuele revolutie. De jaren 70

In de jaren 50 was er weinig vrijheid voor lesbiennes. Samen met anderen die onderdrukt werden zoals zwarte Amerikanen, armen en vrouwen in het algemeen werd er volop geprotesteerd voor hun rechten en het duurde zelfs tot de jaren 70 totdat er een heuse seksuele revolutie onstond.
In die jaren werd eindelijk de wet aangepast en hadden vrouwen ‘het recht’ om lesbienne te zijn.
In 1973 werd homoseksualiteit van de lijst ‘mentale stoornissen’ gehaald.

Homoseksualiteit vandaag de dag

Homoseksualiteit en dus ook lesbiennes worden meer en meer geaccepteerd en toch blijft de invloed van de kerk als een zwaard van Damocles hangen boven homoseksualiteit.
Daarnaast zijn er veel culturen die lesbiennes en homoseksuelen niet accepteren met alle gevolgen vandien.