Girls in ICT

Dodnerdag 27 april was het ‘Girls in ICT’ dag. Een dag uitgeroepen door de Verenigde Naties om meer aandacht te vragen voor meisjes en vrouwen werkzaam in ICT en/of om vrouwen te motiveren om hun carriere in ICT te starten.

Hoewel het aantal vrouwen dat werkzaam is in de ICT-sector de afgelopen jaren is toegenomen, is er nog steeds sprake van een aanzienlijke genderkloof. Volgens de gegevens van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, bedroeg het aandeel vrouwen dat in 2020 werkzaam was in de ICT-sector in de EU slechts 17,5%.

In Nederland was dit aandeel iets hoger: in 2020 was ongeveer 26% van de ICT-professionals vrouw. Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende beroepsgroepen binnen de ICT-sector. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in technische functies zoals softwareontwikkeling en systeembeheer, terwijl ze relatief vaker werkzaam zijn in functies zoals projectmanagement en communicatie.

Er zijn verschillende initiatieven en programma’s die tot doel hebben om de participatie van vrouwen in de ICT-sector te vergroten. Hierbij wordt vaak de nadruk gelegd op het stimuleren van interesse in ICT bij meisjes en vrouwen op jonge leeftijd, bijvoorbeeld door middel van speciale cursussen, workshops en mentoringprogramma’s.

Deze meisjes en vrouwen zijn trotse ICT-ers

De meisjes en vrouwen werkzaam voor Inwork (detacheerder van professionals in ICT) laten zien dat ze trots zijn dat ze in deze sector werkzaam zijn.
Wanneer je ook een carriere overweegt in deze sector, neem dan eens een kijkje op de website!

 

(Foto: Inwork)

inwork girls in ict dag internationalevrouwendag