De Vrouwen van Nu provincie Groningen nodigen u van harte uit op de bijeenkomst in het kader van de Internationale week van de Vrouw met als titel:

Wereldvrouwen in Groningen!

Programma:
Mientje den Boer, Sterke vrouwen/ Sterke verhalen netwerk Vrouwen van Nu .
Van 15.00 uur tot 15.20 uur is er een kleine pauze ingelast.
Aansluitend spreekt  Marion Tjin-Tham-Sjin, Zakenvrouw van de wereld 2018.
Rond 16.30 uur treedt het  Popkoor Songbirds voor u op en we sluiten af met een drankje rond 17.15 uur.  

Introducés zijn van harte welkom!
Opgave via een mailbericht naar vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com o.v.v. uw naam en die van de introducé(s).
U bevestigt de opgave d.m.v. het overmaken van € 12,50 p.p. (voor leden en niet-leden) op rekening NL50 RABO 0325141312 t.n.v. Vrouwen van Nu o.v.v. vrouwendag.
Uw betaling moet voor 28 februari 2020 binnen zijn en is bindend.

Datum: donderdag 5 maart 2020
Tijd: 13.30 uur (inloop), start programma 14.00 uur 
Locatie: Zaal Balk te Zuidhorn
Entree: € 12,50 p.p.

Namens de organisatie VvNu, Janneke Snijder, Rijnje Venema en Carin van de Wal.