Huiselijk geweld 

Meer dan 137 doden per dag. Dit is het aantal vrouwen wat dagelijks overlijdt.
En dat zijn alleen de cijfers van overlijden binnen de thuissituatie.
Daarmee is ’thuis’ de meest waarschijnlijke plek voor een vrouw om vermoord te worden.

87.000 dode vrouwen

Opgeteld gaat het hier dus om ruim 87.000 vrouwen binnen 1 jaar.
Van de 10 vrouwen worden er 8 vermoord door een partner.

Wat is er nodig om geweld tegen vrouwen belangrijk genoeg te maken

Het rapport van UNODC laat zien dat lang niet alle geweldplegingen worden gemeld en dat het merendeel zich nog steeds afspeelt achter gesloten deuren.
En dus kun je je afvragen of geweld tegen vrouwen wel belangrijk genoeg gevonden wordt.

Op de politieke agenda

Huiselijk geweld zou vaker op de politieke agenda moeten komen. 
Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de orde en veiligheid maar vaak komt dit onderwerp niet in een gemeenteraad ter sprake.
Ook daarvan kun je je afvragen wat de reden daarvan is.