IJsland wereldleider in emancipatie maar waarom heeft IJsland de kleinste genderkloof ter wereld?

IJsland heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd als pionier in gendergelijkheid.
Er zijn diverse factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het land. Allereerst heeft IJsland een lange geschiedenis van actieve betrokkenheid bij vrouwenrechten, met een sterke nadruk op gelijke kansen in zowel het politieke als het zakelijke landschap. Op 30 november 2023 gaf ook het programma Tegenlicht er aandacht aan.

Emancipatie en gelijke beloning

Een baanbrekende stap was de implementatie van gelijke beloning. IJsland was het eerste land ter wereld dat een wet aannam die werkgevers verplichtte om gelijke lonen voor mannen en vrouwen te garanderen. Deze maatregel heeft een significante impact gehad op het verkleinen van de loonkloof en het bevorderen van gelijke beloning voor gelijk werk.

Educatie en emancipatie

Educatie speelt ook een cruciale rol in het IJslandse streven naar gendergelijkheid. Het land heeft geïnvesteerd in het aanmoedigen van meisjes om te excelleren in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) om traditionele genderbarrières in de arbeidsmarkt te doorbreken. Het is terecht: IJsland is wereldleider in emancipatie.

Voorbeelden van emancipatie in IJsland

  1. Politieke Vertegenwoordiging: IJsland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van politieke vertegenwoordiging. Het land heeft een indrukwekkend aantal vrouwelijke parlementsleden, waardoor vrouwen een krachtige stem hebben in besluitvormingsprocessen.
    IJsland was het eerste land ter wereld waar een vrouw, Vigdís Finnbogadóttir, tot president werd gekozen in 1980. Deze historische mijlpaal vestigde de aandacht op IJsland als een pionier op het gebied van vrouwen in de hoogste politieke functies.
  2. Ouderschapsverlof: IJsland heeft een uitgebreid ouderschapsverlofsysteem dat gericht is op het bevorderen van een evenwichtige verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Dit heeft bijgedragen aan het verminderen van stereotypen met betrekking tot de rol van ouders in het gezin.
    Tijdens het ouderschapsverlof in IJsland ontvangen ouders een percentage van hun salaris als uitkering. Deze financiële ondersteuning is bedoeld om ouders in staat te stellen met vertrouwen ouderschapsverlof op te nemen zonder zich zorgen te hoeven maken over inkomensverlies.
  3. Bedrijfsleven: Bedrijven in IJsland worden aangemoedigd om gendergelijkheid te bevorderen, met initiatieven die zich richten op het verminderen van genderstereotypen en het creëren van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkplek.

En Nederland?

Als je bovenstaande leest, heeft Nederland nog een lange weg te gaan en je kunt je afvragen wat de reden is waarom wij  niet meer kijken naar landen zoals IJsland. Emancipatie zit hen namelijk in het DNA. Overigens doen alle Scandinavische  landen het goed als het om emancipatie gaat. IJsland wereldeider in emancipatie is dan ook een groot compliment voor het land. Nederland bungelt ergens rond een 28e plaats.

Dat is ook de reden waarom Platform Internationale Vrouwendag streeft naar gemeentelijk beleid op emancipatie. Dat wil echter niet vlotten omdat veel gemeenten van mening zijn dat het zo slecht nog niet gaat. Een vrij conservatieve houding.

 

IJsland wereldleider in emancipatie
emancipatie ijsland (1)
emancipatie ijsland (2)