Op deze pagina vind je inspiratie voor speeches die je kunt houden op Internationale Vrouwendag

 

Hier zijn enkele geweldige tips voor het schrijven van toespraken en presentaties voor Internationale Vrouwendag:

Internationale Vrouwendag biedt de gelegenheid om te benadrukken dat iedereen een rol kan spelen bij het ontwikkelen van een meer gendergebalanceerde wereld. 

Internationale Vrouwendag is bedoeld om de prestaties van vrouwen te vieren en/of te pleiten voor gendergelijkheid.

Over de hele wereld – van kleine bijeenkomsten en lokale vieringen tot grootschalige evenementen en persconferenties – leveren mensen overal  boeiende toespraken en presentaties die de toewijding aan gendergelijkheid versterken en actie en bewustwording bevorderen.

Hieronder volgen enkele nuttige punten om te behandelen tijdens jouw toespraken – of je nu jonge kinderen, werknemers op de arbeidsmarkt, leden van de gemeenschap, publiek of de pers aanspreekt.

Enkele boeiende onderwerpen en invalshoeken om op te nemen in toespraken en presentaties voor Internationale Vrouwendag zijn:

 • De opkomst van vrouwen gaat niet over de ondergang van mannen
 • Iedereen kan een rol spelen bij het smeden van gendergelijkheid
 • Genderbalans is niet alleen een vrouwenkwestie, maar ook een economische kwestie
 • Wat is vooringenomenheid en hoe komt dit tot uiting?
 • Toespraken en presentaties kunnen verwijzen naar succesvolle vrouwen en hun prestaties, en dit kan goede context bieden voor de toespraak of presentatie en het publiek.

Overweeg om een krachtige en boeiende video te gebruiken om wat context te bieden voor een toespraak en presentatie.

Invalshoeken om verder op in te gaan zijn onder andere:

 • Veel samenlevingen zijn voorbij het idee dat vrouwen moeten slagen in de wereld van mannen
 • Activisme: In de late jaren 1800 en het begin van de jaren 1900 vochten vrouwelijke activisten hard voor gelijkheid. De focus lag grotendeels op het veiligstellen van stemrecht en gelijke beloning voor gelijk werk. Deze twee kwesties – de stem en participatie van vrouwen in de regering, en de loonkloof tussen genders – blijven ruim een eeuw later grotendeels belangrijke prioriteiten.
 • Feminisme: Ga naar de jaren 1970 en grootschalige feministische actie zag vrouwen samenkomen, protesteren en hard lobbyen voor inclusie, invloed en gelijkheid. Feministen werden geconfronteerd met vele uitdagingen – zowel systemisch als maatschappelijk – niet alleen van tegenwerkende mannen, maar ook van andere vrouwen.
 • Goed bedoelde programma’s die probeerden vrouwen zelfverzekerder, zichtbaarder, beter verbonden en assertiever te maken – maar velen versterkten het idee dat vrouwen “als mannen moesten handelen” en zich moesten “aanpassen” aan bestaande patriarchale structuren en organisaties om te slagen (terwijl ze nog steeds een superwoman thuis waren). Schoudervullingen, krachtige pakken, hoge hakken en een luide stem waren in de mode.
 • Verandering van de organisatie – De jaren 1990 en 2000 richtten zich op organisatieontwikkeling: “Misschien zullen vrouwen gedijen als we de organisatiestructuren veranderen of repareren?”
 • Mannen als bondgenoten: In recentere jaren is erkend dat mannen als voorstanders en kampioenen van verandering een belangrijke trend zijn in het versnellen van de gendergelijkheid van vrouwen. Veel progressieve CEO’s en invloedrijke leiders hebben zich via formele openbare kanalen gecommitteerd aan het opbouwen van diverse en inclusieve organisaties die stereotypen en vooringenomenheid uitdagen.

 

We bevinden ons in een zeer spannende tijd in de geschiedenis waarin de wereld nu “diversiteit, gelijkheid en inclusie” verwacht. De wereld merkt de afwezigheid ervan op en viert de aanwezigheid ervan.
Het is ook de moeite waard om te verwijzen naar een samenvatting van acties die landen over de hele wereld hebben ondernomen om de gelijkheid van vrouwen te bevorderen.