Inspiratie voor het onderwijs

Hier vind je mogelijke activiteiten voor het onderwijs. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar

Op deze pagina vind je inspiratie om Internationale Vrouwendag te bespreken binnen het onderwijs. Het platform heeft ervoor gekozen om de twee volgende punten te benadrukken:

  1. Gender begrijpen: genderrollen en stereotypen bespreken.
  2. Vrouwenrechten zijn mensenrechten: het concept van rechten verkennen en waarom ze belangrijk zijn.

Het is belangrijk dat je een ruimte creëert voor kinderen en jongeren zodat zij  zich vrij voelen om te praten over gendergelijkheid en hun ervaringen en rechten. Het is belangrijk om een gedragscode hiervoor af te spreken.

 

Activiteit leerlingen internationale vrouwendag

Bereid grote kaarten in de vorm van gloeilampen voor waar de leerlingen op kunnen schrijven.
Bespreek  hoe we een veilige ruimte in de groep kunnen creëren en houden
Leg het idee van de ‘gender-gloeilamp’ uit:

Een “gender lightbulb moment” is een moment waarop je je bewust werd van het feit dat je anders werd behandeld vanwege je geslacht.
Bijvoorbeeld een meisje dat niet mag voetballen, of een jongen die te horen krijgt dat hij niet met poppen mag spelen. Het zou kunnen gaan over het speelgoed waar je mee mocht spelen, met andere regels voor jongens en meisjes, tot een ongemakkelijk gevoel in een bepaalde situatie vanwege je geslacht.

Hang de kaarten vervolgens op aan een touwtjevoor de andere groepen om te lezen.
Doorloop de antwoorden van de andere groepen en identificeer vergelijkbare antwoorden.
Hoe was het om jullie ‘gender-gloeilamp moment’ delen? Hadden jullie ervaringen die met elkaar overeen kwamen?
Hoe beïnvloeden deze genderverschillen ons dagelijks leven?
Wat kunnen we doen aan de problemen die we hebben besproken?

Activiteit leerlingen internationale vrouwendag (1)

Bedenk een  ‘Dat is niet eerlijk’-scenario’s en bereid je voor om dit voor de groep uit te gaan beelden:

  • Een meisje mag niet naar school. Ze moet thuisblijven en schoonmaken.
  • Een meisje voelt zich niet veilig op school. Sommige jongens zeggen nare dingen tegen haar.
  • Een meisje krijgt minder eten voorgeschoteld dan haar broer. Ze voelt zich niet goed en heeft honger.
  • Een meisje kan niet buiten spelen met haar vriendjes. Ze moet binnen blijven terwijl haar broer dat wel mag
    spelen.

Bespreek na het uibeelden van een niet-eerlijk-scenario hoe het anders kan

Activiteit leerlingen internationale vrouwendag (1)

Tweede activiteit rondom dit onderwerp:

Ga in een kring staan. Vraag iedereen om één persoon in hun leven te noemen die een rolmodel is omdat ze
opkomt voor anderen.

Activiteit leerlingen internationale vrouwendag (1)

Jullie gaan naar een demonstratie tegen genderongelijkheid. Bepaal welk probleem je wilt oplossen
Demonstreer tegen en vind een goede slogan die jullie allemaal trots zullen roepen.
2. Hoe ga je je slogan scanderen?
3. Eén persoon in je groep moet je nu vertellen hoe je je slogan moet scanderen: fluisteren, spreken, zingen of
schreeuw.
4. Varieer de instructies en ga steeds sneller totdat de hele groep het verprutst!

Activiteit leerlingen internationale vrouwendag (1)

Organiseer in 2 lessen of meer een tentoonstelling over de rechten van meisjes of onver genderongelijkheid.
Nodig ouders en belangstellenden uit om de tentoonstelling te komen bekijken. Vergeet de burgemeester én de pers niet uit te nodigen!