Internationale dag van de gelijke beloning

De internationale dag gelijke beloning wordt gevierd op 18 september en geeft aan dacht aan  de  inspanningen voor het bereiken van gelijke beloning voor werk van gelijke waarde. De dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. 

Overal ter wereld verdienen vrouwen minder dan mannen

De genderloonkloof wereldwijd wordt geschat op ongeveer 20 procent. Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes wordt  nog steeds belemmerd door de  historische en structurele ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.

Denk aan armoede  of het gebrek aan toegang tot onderwijs die  kansen en capaciteiten van vrouwen en meisjes beperken.
De vooruitgang bij het verkleinen van die kloof is traag geweest. Hoewel gelijke beloning voor mannen en vrouwen breed wordt gesteund, is de toepassing ervan in de praktijk moeilijk.

Sustainable Development Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) beschrijft  de behoefte aan gendergelijkheid  van alle vrouwen en meisjes. Fatsoenlijk  werk en economische groei voor alle vrouwen en mannen, inclusief jongeren en personen met een handicap, en gelijke beloning voor werk van gelijke waarde. 

Het bereiken van gelijke beloning is een belangrijke mijlpaal voor mensenrechten.

Het vereist inspanning van de hele wereld en er moet nog meer werk worden verzet. De Verenigde Naties, inclusief UN Women en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), nodigen lidstaten en de civiele samenleving, vrouwen- en gemeenschapsorganisaties en feministische groepen, evenals bedrijven en werknemers- en werkgeversorganisaties, uit om gelijke beloning voor werk van gelijke waarde en de economische empowerment van vrouwen en meisjes te bevorderen.

 

zie ook: www.un.org

internationale dagvan de gelijke beloning internationale vrouwendag (1)
internationale dagvan de gelijke beloning internationale vrouwendag 2
internationale dagvan de gelijke beloning internationale vrouwendag 3
internationale dagvan de gelijke beloning internationale vrouwendag (4)