Op 29 mei is het de internationale dag van de vredesmacht en vrouwen staan dit jaar centraal

Op de Internationale dag van de Vredesmacht brengen wij hulde aan meer dan 3900 vredestroepen die vanaf 1948 om het leven zijn gekomen.
Medewerkers van de VN zetten zich met gevaar voor eigen leven in maar de bedreigingen richting hen worden groter en groter, ook mede het Covid-19 virus.

Thema 2020: Vrouwen in vredeshandhaving, een sleutel tot vrede

Het thema geeft aan dat vrouwen een belangrijke rol spelen in het streven naar vrede.
Door middel van Resolutie 1325 heeft de VN opdracht gegeven om meer vrouwen te betrekken bij VN operaties omdat zij een grote rol spelen in het voorkomen van conflicten en het oplossen van conflicten in oorlogsgebieden.
Vrouwen zijn van onschatbare waarde in dit proces: zij krijgen vaak sneller en beter contact met gemeenschappen en kunnen daardoor beter ondersteunen bij het beschermen van mensenrechten.
Vrouwen zijn belangrijk bij besprekingen over het vredesproces en de politieke keuzes en zijn daarom onmisbaar bij vredesonderhandelingen.
Gebleken is dat bij inzet van meer vrouwen tijdens deze onderhandlingen de akkoorden duurzamer zijn.
Wanneer vrouwen vredesakkoorden tekenen worden ze bovendien vaker uitgevoerd dan wanneer er geen vrouwelijke ondertekenaars zijn.

1 Miljoen vrouwen zetten zich in voor vrede

Sinds de oprichting van de Internationale dag van de Vredesmacht zetten meer dan 1 miljoen vrouwen zich in voor vrede en veiligheid binnen de VN.
In meer dan 72 vredesmissies hebben zij talloze mensenlevens weten te redden.

Waarom zijn vrouwen belangrijk binnen de vredesmacht

Vandaag de dag werken er ontzettend veel vrouwen bij onder andere politie en leger.
Zij hebben een positieve invloed op het vredesproces, ondersteunen vrouwen in de diverse gebieden en beschermen de vrouwenrechten.
En vrouwen hebben bewezen dat zij dezelfde rol kunnen vervullen als mannen, ook in hele moeilijke omstandigheden staan zij hun ‘mannetje’.
In 1993 was nog geen 1% van de VN vredesmacht vrouw, vandaag de dag ligt dit percentage rond de 12%
Natuurlijk wordt er gestreefd naar nog meer vrouwen binnen de vredesmissies.
Zo wil men in 2028 dat er  15 tot 25% vrouwen actief zijn binnen de Vredesmacht en 20 tot 25% politieagenten.

Ode aan de Vrouw binnen de Vredesmacht

Vanuit het platform Internationale Vrouwendag brengen wij een digitale ode aan alle vrouwen die zich dagelijks inzetten voor vrede en veiligheid binnen de Vredesmacht.