Internationale Dag van het Gezin

In 1993 besloot de VN de Internationale Dag van het Gezin in het leven te roepen>
Op deze dag staan alle verzorgers in de zogenaamde spotlights, of je jou vader, moeder, grootouder, voogd, broers en/of zus bent.
Het gaat om karaktervorming en opvoeding tot wereldburger; een breed begrip.
Maar het gaat om meer want ook is het belangrijk dat er een goede balans is tussen werk en gezin en dat werkgevers beleid stoelen op de samenstelling van gezinnen.

Naast deze praktische doelstelling werkt men aan duurzaamheid op het gebied van onderwijs, mensenrechten, gendergelijkheid en het wil een cultuur promoten van vrede en geweldloosheid.
Het is een hele mond vol doelstellingen. Maar feit blijft: gezin voorop!

Dag van het gezin in Nederland

In Nederland is er maar weinig aandacht voor deze dag terwijl deze toch aansluit op de Sustainable Development Goals (voorheen Millennium Doelstellingen)
En dat is op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen omdat in feite onze hele maatschappij bestaat uit individuen en gezinnen.
Want ook in Nederland hebben wij te maken met mensenhandel, kindermisbruik, huiselijk geweld, kinderen die niet naar school gaan of kunnen.
Het verdient wat ons betreft meer aandacht.