Internationale Vrouwendag wil professionaliseren

Van particulier initiatief naar een professionele stichting

Al vanaf 2012 ligt het initiatief van dit platform Internationale-Vrouwendag.nl bij één persoon.
Dat maakt dit platform extra kwetsbaar want bij  uitval om welke reden dan ook, is er niemand die dit initiatief kan voortzetten en dat zou ontzettend jammer zijn want na zes jaar durf ik gerust te stellen dat er draagvlak is voor dit digitale podium.

Bovendien nemen de activiteiten op deze website meer en meer tijd in beslag. Om het platform met één persoon te blijven onderhouden is een bijna onmogelijke taak gezien het feit dat ik naast dit platform nog een eigen bedrijf heb en actief ben als gemeenteraadslid. Doorontwikkelen is er tot op heden niet bij terwijl er talloze kansen zijn om meer samenwerkingen op te zoeken, uit te breiden of te innoveren.

Om de continuïteit en bestaansrecht te borgen is het nu tijd om te professionaliseren en dat betekent het oprichten van een stichting.

Ga jij die uitdaging met mij aan?

 

Doel professionalisering:

 • Doorontwikkelen, samenwerkingen tot stand brengen  en innoveren van het platform
 • Borgen van continuïteit van het online platform, bestaansrecht en draagvlak
 • Ruimte voor het bieden van toekomstige maatschappelijke stages
 • Meer content in overige maanden gericht op de Sustainable Development Goals en met name gelijkwaardigheid
 • Ontwikkelen van projecten

Kansen voor jou als toekomstig bestuurslid:

 • Je komt in een gespreid bedje met een doorgewinterde voorzitter en je mag meedenken in het hele proces van professionaliseren
 • Je hoeft geen ervaring te hebben in een bestuur; er wordt je ruimte geboden om bestuurlijke kennis en vaardigheden op te doen
 • Je komt in aanraking met het hele bestaande netwerk van Internationale Vrouwendag

Bestuursleden gezocht

Voor het oprichten van de rechtsvorm, in dit geval een stichting, is het platform Internationale-Vrouwendag op zoek naar:

Penningmeester (ervaring niet vereist)

Belast met het beheren van de financiën van de stichting, vertalen van het beleid naar een financieel overzicht ( begroting) en het schrijven van het financieel jaarverslag.

Jij bent:

 • maatschappelijk betrokken en hebt  binding met het onderwerp vrouwen, emancipatie en Internationale Vrouwendag
 • iemand die gelukkig wordt van cijfers 
 • integer, transparant en recht door zee
 • zes keer per jaar beschikbaar voor een bestuurlijk overleg

Voor deze vrijwillige  functie wordt een vacatievergoeding beschikbaar gesteld*

Secretaris (ervaring niet vereist)

Belast met administratieve taken van de stichting zoals het beheer van het mailaccount, archiveren van bepaalde stukken en het notuleren van vergaderingen en opstellen jaarverslag.

Jij bent:

 • maatschappelijk betrokken en hebt  binding met het onderwerp vrouwen, emancipatie en Internationale Vrouwendag
 • iemand die het leuk vindt om administratieve zaken op te pakken (notuleren, verslaglegging etc.)
 • integer, transparant en punctueel
 • zes keer per jaar beschikbaar voor een bestuurlijk overleg

Voor deze vrijwillige  functie wordt een vacatievergoeding beschikbaar gesteld*

 

Durf jij dit avontuur met mij aan? Reageer dan:

Mail dan jouw onderbouwde motivatie  naar  info@internationale-vrouwendag.nl
Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht van mij.

* Afhankelijk van de toekenning door fondsen en subsidieverstrekkers.