Internationale Vrouwendag Hanze Hogeschool Groningen

Programma: Invloed met impact en gender gelijkheid

10.15 uur
Inloggen in het systeem voor deelname aan de online Internationale vrouwendag op
8 maart 2021. Deze link wordt uiterlijk 5 maart verstuurd via je mail
10.30 – 10.35 uur
Opening en inleiding door Jelco Caro, Hogeschooldocent Internationalisering Sociaal Werk
en dagvoorzitter Charlotte Wekker, Hogeschooldocent Sociale Inclusie, Academie voor
Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen
10.35 – 10.45 uur
Welkom door Annemarie Hannink, Bestuurslid College van Bestuur, Hanzehogeschool
Groningen
10.50 – 11.10 uur
Invloed met impact door dr. Lida van den Broek, Mama Cash
11.10 – 11.15 uur
Instructie voor het volgen van de workshops
11.30 – 12.15 uur
Start workshops in verschillende online subgroepen
12.45 – 13.15 uur
Terugkoppeling / discussie vanuit de workshops onder leiding van een panel bestaande uit:
Glimina Chakor, Wethouder Gemeente Groningen, Michèle Garnier, Dean Academie voor
Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen en Alice Thijs, Directeur Vrouwencentrum
Jasmijn Groningen
13.15 – 13.30 uur
Stadsdichter Renée Luth
13.30 uur Sluiting

Programme: Influence with impact and gender equality

10.15 hrs
Log into the system for online participation in the International Women’s Day on March 8,
2021. This link will be sent by email no later than March 5th.
10.30 – 10.35 hrs
Opening and introduction by Jelco Caro, senior lecturer internationalisation Social Work
and chairman of the day Charlotte Wekker, senior lecturer Social Inclusion, Academy of
Social Studies, Hanze University Groningen UAS
10.35 – 10.45 hrs
Welcome by Annemarie Hannink, Member of the Board of Directors, Hanze University
Groningen UAS
10.50 – 11.10 hrs
Influence with impact by dr. Lida van den Broek, Mama Cash
11.10 – 11.15 hrs
Workshop instructions
11.30 – 12.15 hrs
Start of workshops in different online subgroups
12.45 – 13.15 hrs
Feedback / discussion from the workshops led by a panel consisting of: Glimina Chakor,
Alderwoman City of Groningen, Michèle Garnier, Dean of the Academy of Social Studies,
Hanze University Groningen UAS and Alice Thijs, Director of the Women’s Center Jasmijn
Groningen
13.15 – 13.30 hrs
City poet Renée Luth
13.30 hrs
Closure

 

Meer lezen kan hier