Aanspreken bij abortuskliniek mag niet

Het blijft een probleem: vrouwen die om wat voor reden dan ook kiezen voor een abortus en mensen die fel tegen abortus zijn.
Al sinds jaar en dag staan anti-abortus demonstranten op de ‘wacht’ bij abortusklinieken om op die manier vrouwen aan te spreken die naar de kliniek gaan.

Een Duitse organisatie heeft een rechtzaak aangespannen en wil het recht behouden om vrouwen aan te spreken op de alternatieven die er (zouden) zijn voor vrouwen die een abortus moeten/willen ondergaan.
Echter heeft de rechtbank in Haarlem nu besloten dat demonstranten de vrouwen niet meer mogen aanspreken.

Het zou hier niet gaan om een demonstratie maar om het individueel aanspreken van vrouwen die naar de abotuskliniek gaan.
Want door vrouwen persoonlijk aan te spreken worden zij beperkt in hun vrijheid.

Verharde discussie

Naast alle andere maatschappelijke issues die verharden, verhardt ook de discussie over abortus.
Tegenstanders die intimideren, vrouwen lastig vallen bij klinieken en zelfs spreken over moord als het gaat om abortus.
Maar ook op de diverse media verschijnen regelmatig artikelen over de anti abortus beweging en hun redenen.
Ze schrijven over het eenzijdige karakter van de abortuswet en de teleurstellende kwaliteit van onderzoeken.
Maar ook beweren zij dat het merendeel van de vrouwen een schuldgevoel zou hebben na een abortus.
En dat alles om vrouwen te intimideren en te beïnvloeden.

Feit blijft dat vrouwen, in Nederland, het recht hebben om abortus te laten plegen.
De reden waarom zij dat doen gaat een ander niets aan en toch lijkt het erop alsof elke vrouw die deze keuze maakt, zich moet verantwoorden bij de anti-abortus bewegingen.
Bovendien, gaat voorafgaande aan de abortus, een traject in werking zodat vrouwen de keuze weloverwogen maken.

Baas in eigen buik

Gelukkig zijn er tegenwoordig organisaties die vrouwen steunen en begeleiden bij de keuze voor een abortus.
Zo biedt de feministische beweging ‘De Bovengrondse” buddies aan die vrouwen begeleiden naar de kliniek.
Maar ook het Humanistisch Verbond en het Nederlandse Genootschap van Abortusartsen biedt ondersteuning.

Ieder zijn eigen mening

In Nederland heeft iedereen recht op zijn of haar eigen mening.
Die mening mag verkondigd worden en er is het recht op demonstraties. Maar het kan niet zo zijn dat invividuele vrouwen worden geïntimideerd door de mening van tegenstanders.
Het is dan ook goed dat de rechtbank hierover geoordeeld heeft.