Invloed met Impact

 

Maatschappij:

Het lijkt alsof mensen elkaar beoordelen en veroordelen in deze huidige tijd; we bekritiseren elkaar op sociale media zonder enige schroom voor  het taalgebruik. Angst en verwarring zijn aan de orde van de dag net als discriminatie wat maar lastig uit te bannen valt.
Verdraagzaamheid lijkt steeds verder weg te drijven terwijl juist in deze tijden saamhorigheid een waardevol goed kan zijn.

Vrouw en maatschappij:

De al jaren durende strijd van vrouwen duurt voort.
Vrouwen verdienen een gelijkwaardige positie maar moeten daarvoor nog steeds strijden.
Nog steeds worden vrouwen onderbetaald,  ligt de zorgtaak op haar schouders en hebben wij vaak nog  te maken met oude rolpatronen.
Daarnaast zijn huiselijk geweld, abortus en het taboe daarop, (straat)intimidatie, vrouwenquota, onderwerpen die vaak voorbij komen.
Besluiten op bestuurlijk en politiek niveau worden door een meerderheid van mannen gemaakt.

Hoe kunnen wij als vrouwen op een positieve manier zorgen voor verandering?

 

 

 

Invloed met Impact:

In 2021 is het thema van Internationale Vrouwendag: ‘Invloed met Impact’.
Een thema dat positiviteit uit dient te stralen. Omdenken in een pure vorm.
Vrouwen spelen daarin een sleutelrol en positiviteit is het sleutelwoord: samen kunnen wij de verharding in onze maatschappij tegengaan door op een positieve manier in te steken op al die maatschappelijke problemen die op ons bordje liggen.
Maar ook het aansnijden van onderwerpen die specifiek vrouwen betreft zoals het taboe doorbreken van huiselijk geweld, meer vrouwen in de politiek, een gelijkwaardige positie behalen voor meisjes en vrouwen in onze maatschappij, de waardering voor de diverse culturen die ons land rijk is en ga zo maar door.
Niet in problemen denken maar in kansen, uitdagingen en mogelijkheden.

Invloed met Impact is het nieuwe verhaal. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de wereld een beetje mooier te kleuren maar dan op een positieve manier.

Aanhaken bij het thema:

Internationale Vrouwendag roept vrouwen in Nederland en België op om aan te haken bij het thema van 2021.

Gebruik #InvloedmetImpact op al je media uitingen

Gebruik influencers om aandacht te geven aan dit thema

Deel berichten van activiteiten van anderen

Tag #InternationaleVrouwendag op Facebook en je bericht wordt gedeeld

Maak filmpjes van #InvloedmetImpact en zet ze op Youtube

Samen trending topic worden op 08 maart 2021