In het achttiende-eeuwse verlichtingsklimaat werd al nagedacht over de vraag hoe je als vrouw moet omgaan met het vrouw-zijn.
Moet je accepteren dat je als vrouw anders bent dan een man, of je hevig verzetten tegen stereotiepe vrouwenrollen?
In de lezing op deze Vrouwendag onderzoeken we hoe in de loop van de geschiedenis in Nederland is nagedacht en geschreven over vrouwelijkheid.
De lezing zal worden gevolgd door een debat tussen verschillende vrouwen, die, met elkaar, zullen proberen de historische perspectieven en actuele vraagstukken aan elkaar te koppelen. 

Dr. Feike Dietz is docent-onderzoeker Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Zij houdt zich onder meer bezig met opvoedkundige teksten voor en door vrouwen en meisjes uit de periode van de Verlichting, en hoe deze zeventiende- en achttiende-eeuwse vrouwen zich in de voorwoorden bij hun literaire werken uitspreken over hun vrouw-zijn

Donderdag 05 maart 2020
19.45 – 22.30 uur
€ 7,50 inclusief drankje na afloop

Zie ook: KVG Goirle