Leerlingen afranselen

Een schokkend bericht op de sociale media van Now This Politics

Studenten in een school in Missouri zullen dit schooljaar mogelijk afranselingen ondergaan met een houten spatel als een vorm van discipline.

Het schooldistrict zegt dat het ouderwetse lijfstraffen terugbrengt nadat het lokale schoolbestuur het beleid in juni heeft aangepast.
Volgens het nieuwe heropgerichte beleid mag een afranseling als disciplinaire maatregel alleen als laatste redmiddel worden gebruikt, wanneer andere straffen hebben gefaald. En dan alleen in een redelijke vorm.
Zo mag er niet op het hoofd worden geslagen.
Verder moet er een gecertificeerde medewerker bij aanwezig zijn en mag de afranseling alleen plaatsvinden buiten het zicht van andere kinderen.
Missouri is een van de 19 staten die nog steeds lijfstraffen op scholen toestaan.

Volgens USA Today begon het proces om het beleid goed te keuren nadat een anonieme enquête onder studenten, ouders en schoolmedewerkers, het gedrag van bepaalde studenten had geïdentificeerd.

Afranselen in Nederland

In 1820 werden lijfstraffen op Nederlandse scholen verboden, alhoewel niet elke leraar het daar mee eens was.
Het gebeurde dan ook nog regelmatig dat kinderen een pak rammel kregen.
Voor die tijd werd het gezien als goed middel tegen leerlingen die niet luisterden of rebels waren.
Er waren overigens meer soorten straffen zoals een leerling de hele dag met een bord om de nek laten rondlopen met de tekst: “Domoor”. 
Tegenwoordig kun je aangifte doen wanneer een leerkracht zijn handen niet thuis kan houden, op welke manier dan ook.

Het afranselen van kinderen is ouderwets en onderzoek heeft uitgewezen dat het niets helpt. Het enige wat je er mee bereikt zijn angstige leerlingen.

 

terug naar nieuws