image0
image1

Ter gelegenheid van Wereldvrouwendag 2020 zal in Zutphen het project “Letterlijke Vrouwen” uitgevoerd worden.

 

Met kernwaarden als rechtvaardigheid, gelijkheid, waardering en respect zal in Zutphen in alle vrijheid het project “Letterlijke Vrouwen” uitgevoerd worden dat ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2020 is.

Dit behelst een bijeenkomst met een aandeel van de Zutphense dichteressen van Kopwit met bijbehorende muzikale klankpoëzie en diverse andere composities en van Mariëtte Hehakaya zelf die bij wordt gestaan door celliste Maaike Schoenmaker.

Wie wil hier niet bij zijn?

Aandeel Zutphense dichteressen, plus thematisch bijbehorende muzikale klankpoëzie.

Het geheel is een geweldig initiatief dat geïnitieerd is door de internationale pianiste Mariëtte Hehakaya in samenwerking de dichtersgroep Kopwit Zutphen en Dat Bolwerck, dat met uitstek de plek is om zo’n speciale dag te vieren met gedachten en kunst.

Hehakaya zal bijgestaan worden door de in Zutphen wonende celliste Maaike Schoenmaker die haar sporen reeds verdient heeft.

Er zal poëzie vertolkt worden van en door de dichters: Louise Broekhuysen, Claudine de la Court, Bertje van Delden, Ingeborg ten Hoopen, Sabine Kars, Eke Mannink, stadsdichter Otteline van Panthaleon van Eck, Jet Rotmans, Marianne M. Smit, Erika Visser, Alexandra Weinz en Anna Wiersma.

Pieter Bas Kempe zal als enige Kopwit man het geheel openen met een speciaal door hem vertaald gedicht.

 

Première piano piece van componiste Hehakaya.

Primeur deze dag is het pianowerk: ‘WhiteBlack’ gecomponeerd door Mariëtte Hehakaya.

Dit werk dat geïnspireerd is op het grafische werk ‘WEBDRUCKE’ van Katharina Fischborn, zal speciaal deze middag ten gehore gebracht worden.

Over internationaal gesproken: op deze middag kan in Dat Bolwerck voor het laatst de tentoonstelling “Deutsche Grafik” genoten worden, met vrijwel uitsluitend werk door vrouwen!

image2

 

Datum : 8 maart 2020

Aanvangstijd: 14.00 uur  15.00uur  16.00 uur

Locatie : Dat Bolwerck kunst en gedachten Zaadmarkt 112 te Zutphen

Entree: Gratis