Maatregelen ongewenst gedrag noodzakelijk.

Het lijkt wel alsof er dagelijks foute mannen onder het tapijt worden weggeveegd. Elke dag komen er meer schrijnende verhalen over ongewenst gedrag.
Nu speelt ongewenst gedrag al eeuwen lang maar het ziet eruit alsof het met The Voice of Holland is losgebarsten.
Bekende Nederlandse mannen die zich op ongepaste wijze gedragen of gedraagd hebben richting vrouwen.
Maar laten wij niet vergeten dat dit probleem vele malen groter is als alleen in bekend Nederland.
Dagelijks hebben duizenden vrouwen last van het ongewenste gedrag van mannen.
Het is tijd voor maatregelen!

Maatregelen tegen ongewenst gedrag  landelijk

Op landelijk niveau zal de kersverse minister Mariëtte Hammer aandacht geven aan ongewenst gedrag.
Er wordt gewerkt aan een Nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
In de brief van Dijjkgraaf aan de Kamer werd gezegd dat er een integrale aanpak dient te komen. Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag.

In diezelfde brief stelt hij dat sinds 2017 verschillende organisaties steeds meer de verbinding hebben gezocht.
Dat zal ook ongetwijfeld waar zijn maar sinds 2017 is er in de praktijk niet veel veranderd.
Was dat wel zo geweest dan was vandaag de dag niet en nieuwe beerput opengetrokken.

Het doel van deze landelijk aanpak is bewustwording creëren en maatregelen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken
Wel zegt hij in de laatste zin: “n. Het creëren van een veilige samenleving is een opdracht voor ons allen”
En dat kunnen wij onderschrijven. Het is niet het probleem van de vrouwen maar van de mannen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag.

Maatregelen ongewenst gedrag op gemeentelijk niveau

Behalve maatregelen op lndleijk niveau is het nu van belang dat iedere gemeente actief aan de slag gaat met dit thema.
Wat ons betreft komt er in elke gemeente weer beleid op emancipatie waarin ook aandacht komt voor grensoverschrijdend gedrag.
Gemeenten dienen allemaal zelf een meldpunt te hebben, een kenniscentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld>
Dat dient laagdrempelig te zijn want we weten allemala hoe moeilijk het is om te spreken over wat je is aangedaan.
Andere maatregelen kunnen zijn om alle inwoners bewust te maken van de impact die ongewenst gedrag heeft.

Voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs is noodzakelijk. Onze huidige maatschappij bestaat uit talloze culturen. Dat is natuurlijk mooi maar dat brengt ook andere normen en waarden met zich mee.
Er zijn talloze maatregelen te bedenken en eerder al schreven wij hierover

Maatregelen die je zelf kunt nemen

Natuurlijk kun je zelf ook iets betekenen. Bijvoorbeeld voor slachtoffers.
Zo heb ik een oproep gedaan in mijn eigen gemeente. Omdat ik zelf bekend ben met huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag leek het mij goed om met andere slachtoffers in gesprek te gaan.
Herkenning. Je ei kwijt kunnen in een veilige omgeving.