Mannen moeten emanciperen

Wat heeft de jarenlange strijd om emancipatie ons nu eigenlijk opgeleverd?
De politiek roept dat we grote stappen maken maar volgens mij is de werkelijkheid toch echt anders.
Op de emancipatie ladder, zakken we jaarlijks en we staan op een trieste  32e plek.
Hoe kan het dat minister van Engelshoven dan met alle gemak van de wereld zegt dat we het goed doen?

We doen het helemaal niet goed qua emancipatie

Nee, we doen het niet goed gengoeg.
Er kwam een vrouwenquota zodat 30% van de vrouwen een functie boven het glazen plafond zou krijgen maar wat zijn de resultaten daarvan?
Bovendien, het zou beter geweest zijn als dit percentage lag op 50%, pas dan spreek je van gelijkwaardigheid.
Het is ook vreemd dat dit percentage alleen geldt voor topfuncties maar waarom geldt dit niet voor de middenkaders banen?
Als ik het gesprek rond emancipatie op gang wil helpen zijn het toch vaak de mannen die zeggen: “Ja…. dat is leuk emancipatie, maar op die plek moet geslacht niet uitmaken. We moeten gaan voor kwaliteit en als dat dan een man is, dan is het maar zo.”
Maar vertel mij nou niet dat voor die betreffende functie geen vrouw is met dezelfde kwaliteiten.
We weten ook allemaal dat vrouwen het beter doen qua onderwijs dan de mannen, dus je zou haast denken dat dit haantjesgedrag is; angst van mannen om hun positie te verliezen.

De oorzaak doet er niet meer toe, we moeten kijken hoe wij dit probleem oplossen

We kunnen allerlei onderzoeken gaan doen hoe het toch komt dat veel  mannen nog steeds niet actief mee emanciperen.
Wat mij betreft is het wel genoeg geweest nu en moeten we emancipatie op een andere manier benaderen.
Had je mij vroeger gevraagd hoe ik stond in emanciperen, dan had ik vast en zeker gezegd dat wij, vrouwen, de barricades op moesten. Strijden voor een geljkwaardige positie.
Ik geloofde nog in demonstreren voor gelijkheid.
Ook dat is een utopie want het heeft bij lange na niet genoeg opgeleverd.
Het enige wat wij nog kunnen doen is kijken naar wat wel kan.
En dat is mannen en bedrijven actief betrekken bij emancipatie.

Mannen (en bedrijven) betrekken bij emancipatie

Er zijn talloze mannen die zich al inzetten voor emancipatie maar een groot deel houdt zich daar nog steeds niet mee bezig of vindt dat traditionele rolverdeling de norm dient te zijn.
Achterover leunen en het wel prima vinden zo, is gedaan en het is tijd om emancipatie actief in te zetten zodat het bij iedereen duidelijk wordt dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.
Mijns inziens kunnen wij dat doen door:

  • Emancipatie als structureel onderwerp behandelen vanaf de basisschool
  • Mannen actief betrekken bij het emancipatieproces
  • Bedrijven verplichten te emanciperen: parttime banen voor mannen creëren, bedrijven vrouwvriendelijk inrichten, beleid ontwikkelen op gebied van emancipatie
  • Inzetten of heroprichten van afdelingen emancipatie in elke gemeente inclusief een emancipatie-medewerker
  • Bewustwordingscampagne van onze Rijksoverheid gericht op mannen en bedrijven door onder andere het inzetten van ambassadeurs