Regenboogmanifest aangeboden in Steenwijkerland

Op 21 oktober is door de Stichting Regenboog Steenwjkerland een manifest aangeboden aan de gemeenteraad en wethouders met als doel meer aandacht voor de lhbtiq+ gemeenschap.
Het platform Internationale Vrouwendag was daarbij ook aanwezig.

De stichting wil met het  manifest meer aandacht voor deze groep mensen en dat gemeenten actief beleid gaan voeren. Input voor het beleid hebben zij op deze dag overhandigd aan leden van de raad en de wethouder.

De belangijkste punten uit het manifest zijn:

Discriminatie aanpakken
Elke vorm van discriminatie en geweld is onacceptabel en moet worden aangepakt. Expertise opgedaan door het Roze en Blauwe team Oost Nederland worden actief overgedragen aan agenten in de wijk.

Acceptatie op scholen bevorderen:
Iedereen moet zich veilig voelen, ook als je naar school gaat. Meer kennis kan worden overdragen tijdens de lessen burgerschapsonderwijs. De vrijheid van onderwijs is een groot goed maar mag nooit een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaar rechten.

Veilig kunnen sporten
In een aantal sporten is een andere seksuele voorkeur of gender nog steeds niet geaccepteerd en dat moet anders.

Inclusieve werkomgeving:
Werknemers moeten zich vrij voelen om uit te komen voor hun geaardheid. Dat is beter voor henzelf maar ook voor de werksfeer. Op de werkplaats moet geen ruimte zijn voor discriminatie of uitsluiting en professionele hulp zou aanwezig moeten zijn.

Ouderen omarmen:
Ouderen kampen vaak met unieke situaties en problemen. Het sociale netwerk ziet er voor ouderen vaak anders uit. Samen met maatschappelijke organisaties kan er in kaart worden gebracht welke specifieke problemen er zijn onder de ouderen.

Uitvoering van wetgeving:
Een gelijke behandeling staat in onze grondwet. Zo is het huwelijk open gesteld voor paren van het zelfde geslacht en ook lijkt er een regeling te komen voor het meerouderschap.
Daarnaast vereist de wet inburgering een meer gepersonaliseerd integratietraject. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de wet en zij kunnen er op toezien dat ieders rechten worden geaccepteerd.

 

De stichting heeft nog een aantal meer belangrijke punten benoemd in hun manifest. Wie belang heeft bij de volledige tekst kan contact opnemen met het bestuur van de stichting via info@regenboogsteenwijkerland.nl

Platform Internationale Vrouwendag onderschrijft dit manifest en wil op deze manier aandacht geven voor de lhbti+ community.