Vrouwen hard nodig in de politiek

Tja, dat is niets nieuws en toch blijkt het maar moeilijk om vrouwen voor deze taak te enthousiasmeren.
Nog steeds is de meerderheid, in zijn algemeenheid, man.
In een tijd zoals deze is het hard nodig dat vrouwen hun plek opeisen in de politiek.

GroenLinks kandidatenlijst bestaat uit 60% vrouwen

Kijk, en dat is dan weer iets om trots op te zijn want GroenLinks laat zien dat het kan. Een eerlijke verdeling man/vrouw binnen de partij.
Het is hen gelukt een goede balans te creëren.  Het kan dus wel!

Reden om niet politiek actief te worden

Veel vrouwen geven aan dat ze geen ambities hebben binnen de politiek. Om verschillende redenen.
En wij weten ook waarom het zo belangrijk is dat vrouwen hun plek op gaan eisen binnen de politiek.
Ik hoef alleen maar ‘abortus’ te schrijven en iedereen weet dat de besluitvorming over de abortuswet voor het merendeel gestoeld is op de standpunten van de heren.

Maar hoe werkt het nou eigenlijk wel?

Zoals iedereen weet ben ik vanaf 2018 gemeenteraadslid en al vanaf die tijd probeer ik vrouwen te enthousiasmeren voor een politieke functie.
En dat is verhipte lastig. Er komen allerlei excuses aan te pas: het verzorgen van de kinderen, tijdgebrek, kwaliteit en ga zo maar door.
Maar je kunt politiek ook zien als een  baan!
Wat is het verschil met het werken voor een werkgever of zelfstandig zijn met het werk als raadslid?
Want ook als raadslid krijg je een vergoeding. Toegegeven: het is niet zoals een goed betaalde baan, maar er is een onkostenvergoeding.
Die kun je overigens nakijken op de website van de VNG

Je ziet dat in kleine gemeenten de bijdrage € 990,00 per maand is, ongeacht het aantal uren wat je er in steekt overigens.
Voor een aantal zal gelden dat ze 10 uur per week politiek actief zijn, voor anderen zal dat misschien wel 20 uur of  meer zijn.
Feit blijft dat je het niet voor niks doet.

Bovendien leer je een hele andere kant van je gemeente kennen. Je krijgt te maken met beleidstukken en kan ook daadwerkelijk invloed uitoefenen op de lokale politiek.
Een mooi voorbeeld is de vernoeming van straatnamen naar bijzondere vrouwen. 
Deze motie heb ik in 2019 ingediend en is unaniem aangenomen!
En dat terwijl ik in 2009 al in ‘het wilde weg’ riep dat er ook vrouwen uit onze geschiedenis zijn die een straatnaam verdienden.

Amerika

En mocht je nou niet overtuigd zijn dan raad ik je aan om de speech van Kamala Harris terug te kijken.
Daar word je toch vrolijk van?